hull i gjerdet
hull i gjerdet

Rekruttering på sikkerheten løs

De færreste norske virksom­heter fore­tar en skikkelig sikker­hets­vurdering når de ansetter nye med­arbeidere. Nærings­livets Sikkerhets­råd tar til orde for å gjøre sikker­het til en viktigere del av personal­arbeidet. 

Publisert

Svært mange bedrifter lar være å sjekke bak­grunnen til ny­ansatte, viser kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har uttført i samarbeid med Perduco.

Åtte prosent av norske virksom­heter måtte si opp med­arbeidere på grunn av straffbare forhold i 2006.

Likevel: I forbindelse med ansettelser lar 68 prosent av virksom­hetene være å kontrollere om kandidatenes vitne­mål er ekte.

" Rus og svinnHva slags straff­bare for­hold som har ført til opp­sigelser, gir ikke under­søkelsen noe direkte svar på, men det er grunn til å anta at det handler om kriminalitet som er begått internt i bedriften, trolig slikt som ulovlig rus­misbruk, tyveri, under­slag og utro­skap.

- For å ta to nærliggende eksempler: Vi har nylig sett i nyhetene at Posten har måttet si opp 50 medarbeidere på grunn av tyveri. Og HSH sier at at så mye som en tredel av svinnet skjer internt, sier Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i NSR til Ledernett.

Les også: Vikar-oppfølging gir mindre svinn

" Seminar om sikkerhetNSR er et rådgivende organ for næringslivet i spørsmål om kriminalitet. 19. og 22. november arrangerer rådet to seminarer i Oslo om sikkerhet i personalarbeidet. Foredragsholderne har ulik spesialkompetanse, og alle har lang erfaring med rekruttering, person- og kontraktsrett, integrasjons- og omstillingsprosesser, samt personellsikkerhet.

Tittelen på seminarene er "Fra rekruttering til oppsigelse - utfordringer i ansettelsesprosessen". Det første er rettet spesielt mot konsern og større virksomheter. Det andre har små og mellomstore virksomheter som målgruppe.

Presset jobbmarked- Innebærer det pressede jobbmarkedet med hard kamp om arbeidskraften at flere tar for lett på sikkerhetsvurderingene?

- Det er i hvert fall en situasjon som øker vår bekymring, for vi vet at de fleste også under normale omstendigheter ikke kontrollerer så nøye. Det er et paradoks at man gjerne vil ha kompetanse, men lar være å sjekke den.

Analyser risikoen!Arne Røed Simonsen viser til undersøkelsen som viser at hele 72 prosent av norske virksomheter ikke har laget en risikoanalyse med henblikk på kriminalitet.

Han oppfordrer ledere til å analysere sikkerhetssituasjonen i sin virksomhet. Definer hva som er viktigst å beskytte. Hva er det som vil utløse en katastrofe dersom det blir stjålet, ødelagt eller røpet for konkurrenter?

Så gjelder det å sikre denne kjernen, mens man kan ha noe lavere sikkerhetskrav lenger ut i organisasjonens periferi.

- Når denne analysen er på plass, må man differensiere ansettelsesprosessene, slik man differenserierer sikkerhetssonene.

Norsk naivitetSimonsen ser flere mulige årsaker til at sikkerhetsaspektet er så lite i fokus på HR-siden i norsk arbeidsliv. En av dem er manglende kompetanse og fokus på sikkerhet generelt. En annen handler om norsk naivitet.

- Norge er stort sett et trygt land. Dermed står vi i fare for å lulle oss inn i en slags naivitet. Vi tror ikke det angår oss. Ting må faktisk skje før vi våkner, sier han og minner om hvordan vi for få år siden så på korrupsjon som et utenlandsk fenomen.

- Mens terrortrusselen, som vi faktisk er redde for, vurderes som lav av Politiets sikkerhetstjeneste, regnes etterretningstrusselen for å være høy. Målene er i første rekke teknologi og kompetanse, og ikke av militær karakter.

Turnover-trusselenArne Røed Simonsen tror også at høyere turnover bidrar til at rekrutteringsprosessene blir mindre grundige, noe som igjen går ut over sikkerhetsaspektet.

- Nå skal man være fornøyd om en medarbeider blir værende i tre år. Når man vet hvor mye rekruttering koster, talder det for at man kjører en lettere prosess - selv om det kan vise seg å bli enda dyrere når alt kommer til alt.

Sikkerhet i hele prosessenHan understreker at sikkerhet i personalarbeidet ikke bare handler om rekruttering. Like viktig er hvordan man bygger lojalitet, eierskap og etikk underveis i ansettelsesforholdet, og hvordan man forholder seg til dem som slutter.

Dette kan man ikke kontrollere seg til; det krever aktivt arbeid med hele organisasjonen.

- Vi tror at deltakerne på seminarene vil få en og annen aha-opplevelse i forhold til ting de ikke har tenkt på før. Og vi tror de vil bli nyttige selv for dem som har gjort alt riktig. Det er i seg selv viktig å få en bekreftelse på at man har valgt de riktige løsningene.

Les også: Språkproblemer truer sikkerheten

Les også: Svak opplæring i datasikkerhet

"
Powered by Labrador CMS