Hacker_cbox
Hacker_cbox

Støtter straff for besittelse av utstyr

Finansnæringen slutter helhjertet opp om et høringsforslag som gjør det ulovlig å besitte utstyr som kan brukes til data- og minibankkriminalitet.

Publisert

- All befatning med skimmingutstyr bør være kriminelt og ikke bare utstyr som allerede er montert, sier FNH og Sparebankforeningen om lovforslagene til Datakrimutvalget. Banknæringen støtter derfor flertallet som mener det bør være ulovlig å reise rundt i landet med skimmingsutstyr i kofferten.

- Oppbevarer man skimmingutstyr så er intensjonen helt klart å angripe minibanker, og derfor bør denne intensjonen straffes, sier advokat Gunnar Harstad i Sparebankforeningen.

Intensjon gir straff

I forslaget går utvalget inn for å gjøre det straffbart å uberettiget anskaffe, fremstille, modifisere, besitte, markedsføre eller tilgjengeliggjøre dataprogram eller annet utstyr som er særlig egnet til å begå handlinger som er straffbare.

Forslaget innebærer dermed at selve intensjonen om å gjøre noe straffbart i seg selv kan gi fengselsstraff.

Harstad mener dette vil sende et sterkt signal til datasnokere om at det vil være ulovlig å bryte seg inn i andres datasystemer, selv om de ikke nødvendigvis gjør skade.

Powered by Labrador CMS