penger - bredde
penger - bredde

Anker erstatningsdom

Sikkerhetsselskapet som nylig ble dømt til betale 1,8 millioner kroner i erstatning etter at en vekter hadde forsynt seg fra kundens lager, anker dommen til lagmannsretten.

Publisert

NOKAS-brødrene Pål og Heine Wang vil anke erstatningsdommen. Pål Wang (t.v.)vitnet i tingretten. (Arkivfoto: Even Rise)

Det er NOKAS AS som i Tønsberg tingrett er dømt til å betale Telefast AS nesten 1,9 millioner kroner. Deler av beløpet går til Protector forsikring ASA som allerede har foretatt oppgjør til Telefast AS.

I tillegg til erstatningsbeløpet, er NOKAS AS også dømt til å betale nesten 162 000 kroner i saksomkostninger for Telefast AS og Protector forsikring ASA.

Advokat Pål Skarnes Jensen, som representerer NOKAS, erkjenner at dommen var meget skuffende og karakteriserer den som ensidig og drøy.

– Det er vanskelig å forsone seg med en rettsavgjørelse som er såpass ensidig og drøy. Dommen bryter med gjeldende rettspraksis og bygger på misforståelser fra rettens side. NOKAS vil derfor anke dommen til lagmannsretten, sier advokat Pål Skarnes Jensen til Aktuell Sikkerhet.

Historien bak dommen skriver seg tilbake til høsten 2008 da det ble det inngått avtale mellom Telefast AS og Hafslund Infratek om mobilt vakthold ved førstnevnte sitt mobiltelefonlager. Samtidig avtalte de to selskapene at Hafslund Infratek skulle leie et lokale til sin virksomhet i deler av lagerbygget.

Senere kjøpte Vakt Service AS Hafslund Infratek. Som kjent har Vakt Service AS etter den tid skiftet navn til NOKAS.

For å beskrive størrelsen på Telefast sin virksomhet, var det i løpet av 2009 1,2 millioner mobiltelefoner innom lageret deres. De håndterte med andre ord betydelige verdier, blant annet fordi de solgte telefoner for Telenor, og hadde lagerfunksjon for dem i Norden.

Ifølge dommen fra Tønsberg tingrett oppdaget Telefast avvik på varelageret sensommeren 2009. En NOKAS-ansatt, som ikke tjenestegjorde ved lageret, er i Sandefjord tingrett tidligere domfelt for tyveri av 310 telefoner. I erstatningssaken slo Tønsberg tingrett fast at vekteren må ha stjålet 521 telefoner fra lageret.

– Da det ble inngått avtale om mobilt vakthold og leie av lokaler mellom Telefast og Hafslund Infratek, fikk samtlige ansatte i vaktselskapet nøkkelkort både til egne lokaler og til mobiltelefonlageret. I tingretten uttrykte partene enighet om at dette var unødvendig, da det bare var nødvendig med tilgang til lageret for den ene vekteren som gjennomførte inspeksjonsrunder der, sier Pål Skarnes Jensen.

Den domfelte vekteren, som altså ikke hadde sitt daglige virke som mobilvekter hos Telefast, har erkjent at han stjal et adgangskort til Telefast som lå i NOKAS sine lokaler. Han kunne fint ha brukt sitt eget, men ville da ifølge dommen blitt avslørt gjennom muligheten til å spore hvem som til enhver tid låste seg inn og ut fra lageret.

Ifølge dommen mener NOKAS at det var klanderverdig av Telefast å levere ut så mange nøkkelkort til sitt daværende sikkerhetsselskap, Hafslund Infratek, med adgang til eget lager.

– Retten mener det er NOKAS sitt ansvar at vekteren hadde anledning til å stjele et ekstra nøkkelkort, og NOKAS sitt ansvar at deres vektere hadde tilgang til Telefasts lager, heter det i dommen.

Dette er advokat Jensen helt uenig i.

– NOKAS-ledelsen var uvitende om at samtlige ansatte ved den tidligere avdelingen til Hafslund Infratek hadde adgang til Telefast-lageret. De trodde det kun eksisterte ett nøkkelkort til dette objektet. Hadde de visst at alle hadde adgang, ville det blitt ryddet opp i dette umiddelbart. De har aldri hatt noe ønske om at samtlige ansatte skulle ha tilgang, snare tvert i mot fordi dette helt klart innebærer en sikkerhetsrisiko, sier Pål Skarnes Jensen.

– Det at Telefast ikke skilte hvem som hadde adgang til sikkerhetsselskapets lokaler og deres eget lager, sier alt om Telefast sin mangel på sikkerhetsfokus. Det vitner også om mangelfull kontroll at det ikke ble iverksatt tiltak på et tidligere tidspunkt for å få slutt på svinnet. Vi mener Telefast selv har vært grovt uaktsomme. Vi stiller oss også uforstående til at Tønsberg tingrett legger til grunn at vekteren har stjålet 211 flere telefoner enn han ble dømt for i Sandefjord tingrett, legger han til.

– Tyveriene ble begått av en vekter som var ansatt i NOKAS, og som hadde fått tilgang til Telefasts lager gjennom sin arbeidsgiver. I tillegg hadde han stjålet et ekstra nøkkelkort fra NOKAS. Gjennom sitt ansettelsesforhold kjente han også til vaktrutinene på Telefasts lager. Det var arbeidsforholdet som muliggjorde tyveriene, og utro tjenere er en risiko som følger av selve arbeidsforholdet. Dette medfører at man befinner seg innenfor arbeidsgiveransvaret, hevdet Telefast i tingretten.

På grunn av rettsferien utløper ikke ankefristen før utpå høsten.

– Dersom saken ender med en rettskraftig dom mot NOKAS, vil det i så fall bli aktuelt for NOKAS å saksøke vekteren som har erkjent tyveriene?

– Jeg antar i så fall at NOKAS, eller deres forsikringsselskap, vil kreve erstatning fra sin tidligere ansatte vekter, sier Pål Skarnes Jensen fast.

Powered by Labrador CMS