P1000659.JPG
P1000659.JPG

Verditransportørens Høyre-hånd

André Oktay Dahl fortsatte onsdag sin ”arbeidsuke” i sikkerhetsbransjen. Da som hjelpemann for verditransportør Christoffer Sveen i NOKAS. Høyrepolitikeren lar seg stadig imponere av vekternes viktige samfunnsrolle.

Publisert

- Jeg har gjort meg mange erfaringer og lært mye som jeg tar med tilbake til Justiskomiteen og Stortinget, sier Høyre-politikeren André Oktay Dahl. (Foto: Even Rise)

Med nystrøken uniform til låns, kastet stortingspolitiker André Oktay Dahl seg inn i en ny arbeidsdag med sikkerhetsbransjen onsdag. Etter å ha fått en innføring i virksomheten til NOKAS Cash Handling, var han med på transport av penger både til og fra Norges Bank.

Flere objekter ble besøkt, og han fikk derfor på nært hold føle hvordan sikkerhet og logistikk kombineres. Under transporten ble han også gjort kjent med hvordan en rekke kontanthåndteringssystemer fungerer. Erfaringene fra dagen med NOKAS Cash Handling, samt inntrykkene han dannet seg hos Securitas sine områdevektere tirsdag, skal han dele med de øvrige medlemmene i Justiskomiteen og på Stortinget for øvrig.

– Det er moro å oppleve hvor godt miljø det er mellom vekterne. De er flinke til å ta vare på hverandre, samtidig som de beskytter samfunnet generelt. Med den innsatsen vekterne la ned i forbindelse med terrorangrepet 22. juli, er det åpenbart at sikkerhetsbransjen vil vokse i betydning. Som jeg sa til Aktuell Sikkerhet tirsdag, burde det vært etablert en formalisert kontakt mellom den private sikkerhetsbransjen og myndighetene for lenge siden, sier Oktay Dahl.

– Det er grunn til å vurdere om sikkerhetsbransjen bør bli en naturlig del av samfunnsberedskapen, slik at kommandolinjene er klare hvis det skjer katastrofer, legger han til.

Oktay Dahls ”arbeidsuke” kom i stand etter initiativ fra NHO Service. Målet er å gi politikerne innsyn i hva sikkerhetsbransjen driver med og hvilke kunnskap den representerer.

Høyrepolitikeren understreker at det er stort spenn i sikkerhetsbransjens samfunnsmessige betydning. Han sikter til arbeidet med terrorangrepet på den enes siden, og helt ned til kontakten med publikum i gata på den andre siden.

– Bransjen beskytter og tar vare på samfunnet vårt rent sikkerhetsmessig, men vekterne har også en annen viktig rolle. Jeg har merket meg at de også fungerer som en slags ”onkel politi”. Det er en kjensgjerning at politiet sliter med små ressurser, og derfor er det så til de grader betydningsfullt at vekterne bidrar med trygghet og trivsel overfor folk flest. De dagene jeg var med bransjen på jobb, erfarte jeg at folks terskel er lav for å spørre vekterne om alt mellom himmel og jord. Og det gledet meg mye at vekternes terskel for å ta seg tid til å svare skikkelig, også er lav. Det betyr mye for folk, sier han.

Det er spesielt tre ting som sitter i André Oktay Dahls minne etter ”arbeidsuken”. Han er overrasket og imponert over variasjonen i sikkerhetsselskapenes tjenester, samt hvor langt utviklingen av tekniske løsninger er kommet.

– Dessuten må sikkerhetsbransjen integreres i planverket når det gjelder samfunnsberedskap. Jeg kommer også til å sette meg bedre inn i anbudsordningene som representerer offentlige kjøp av bransjens tjenester. Det er grunn til å finne ut om pris teller mer enn krav til fagkvalifikasjoner, sier han.

Logistikkdirektør Frode Østdahl takker André Oktay Dahl for innsatsen. (Foto: Even Rise)

Logistikkdirektør Frode Østdahl i Nokas Cash Handling synes det er veldig positivt at Oktay Dahl engasjerer seg.

– Under besøket fikk vi vist ham hvordan verditransport gjennomføres i praksis. Han fikk også se ulike løsninger ute hos kundene, samtidig som vi fikk gitt ham en innføring i sikkerheten rundt både egne lokaler og bilene som brukes, sier Østdahl.

Les om politikerens første praksisdag i sikkerhetsbransjen her.

"
Powered by Labrador CMS