Best på beredskap

DSB har kåret landets beste beredskapskommune. Les mer om hvem som gikk av med seieren…

Publisert

Det er Bamble kommune i Telemark som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener var best på beredskap i 2010. Dermed ble Bamble med i det gode selskap blant 11 andre som er tildelt den attraktive Beredskapsprisen på like mange år. De har også tidligere vært nominert, men aldri nådd til topps.

– Det er veldig artig å få denne prisen. Selv om det er så ferskt ennå at vi ikke har fått begrunnelsen fra DSB, så er dette et bevis på at vi jobber bra med beredskap i kommunen vår, sier brannsjef Morten Meen Gallefos til pd.no.

I sin nominasjon til DSB, la Fylkesmannen i Telemark blant annet vekt på at Bamble kommune over lang tid har arbeidet systematisk med en stadig forbedring av sitt beredskapsarbeid.

– Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har svært solid ledelsesforankring både politisk og administrativt, skriver Fylkesmannen.

Det blir også fremhevet at samfunnssikkerhet og beredskap er svært grundig omtalt og tydelig prioritert i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Fylkesmannen argumenterer i tillegg blant annet med ajourhold og testing av kriseledelsesplan, god skolering av nytt personell og godt planverk når det gjelder helse- og sosialområdet.

Les mer om Fylkesmannens nominasjon her.

"
Powered by Labrador CMS