Datakrimialitet Colourbox
Datakrimialitet Colourbox

Disse lager Mørketallsundersøkelsen

Datakrimutvalget for kommende år er nå satt sammen. Her kan du lese hvem som skal utarbeide Mørketallsundersøkelsen 2012.

Publisert

Representantene i Datakrimutvalget 2012 er stort sett på plass. De skal blant annet utarbeide Mørketallsundersøkelsen. (Foto: Colourbox)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har valgt ut følgende personer, som alle har takket ja, til å sitte i Datakrimutvalget (DKU):

Arne-Johan Helle (Telenor), Christophe Birkeland (Norman), Eiliv Ofigsbø (NSM/NorCERT), Håvard Folkedal (Kripos), Janne Hagen (Proactima), Johnny Mathisen (Telenor), Sofie Nystrøm (DnB), Tone Tingbø (Ernst & Young), Tore Orderløkken (NorSIS) og Vidar Østmo (ITAKT/Ventelo).

I tillegg til disse personene, vil ytterligere en eller to representanter fra en større norsk virksomhet med internasjonal aktivitet bli med i utvalget.

Foreløpig dato for Sikkerhetskonferansen hvor Mørketallsundersøkelsen presenteres, er 18. og 19. september neste år.

Powered by Labrador CMS