G4S tilbake i bommen

Fra 1. januar blir bomstasjonen på Raukerud igjen bemannet av G4S. Dette skjer etter at Proffice kastet inn håndkledet etter mye støy fordi de ikke ville gi ansatte tarifflønn.

Publisert

Frem til sist sommer, helt siden etableringen for ti år siden, driftet G4S Østfold Bompengeselskap AS. Dette omfattet både administrasjon og bemanning av selskapets bomstasjoner.

I forbindelse med en ny anbudskonkurranse vant Bro- og Tunnelselskapet, B&T, med laveste pris. B&T valgte Proffice som underleverandør til bemanning av bomstasjonen på Raukerud. De står selv for det tekniske vedlikeholdet og administrasjon.

– B&T har brukt Proffice som underleverandør for å betjene bomanlegget på Raukerud. Da Proffice sa i fra seg denne oppgaven, ble G4S spurt om å bemanne anlegget. Det takket vi ja til, sier avtroppende direktør for vaktvirksomheten i G4S, Rolf Gunnar Reisænen.

Underleveransen til B&T har en varighet på nærmere fire måneder for G4S, frem til bomanlegget skal automatiseres i april.

Samtlige ansatte fra G4S på bomanlegget og i Østfold Bompengeselskap for øvrig, ble oppsagt med begrunnelse om manglende kompetanse da Proffice overtok. Kun en av dem fikk fortsette i B&T.

Etter overtakelsen har det vært mye støy rundt Proffice sin avlønning av de ansatte ved bomanlegget. Flere organisasjoner har engasjert seg fordi Proffice ikke ville lønne i henhold til bom-, bro- og tunneltariffen.

– Vi lønner våre ansatte i bomanlegget i henhold til gjeldende tariffer. I tillegg klarer vi å få fortjeneste ut av kontrakten med B&T, sier Reisænen.

– Alle er klar over at dette er et midlertidig engasjement, og alle som går inn i dette gjør det med åpne øyner. De kjenner premissene for oppdraget. Det er ingen tvil om at våre folk reagerte sterkt etter å ha jobbet på stedet i ti år, og så måtte forlate arbeidsplassen med en følelse av ikke å være gode nok – eller å besitte den erfaring og kompetanse som kreves, sier regiondirektør Fred-Jørgen Evensen i G4S til Moss Avis.

Powered by Labrador CMS