Axis P3344-VE
Axis P3344-VE

Jon Bing til kamera-konferanse

Jusprofessor og science fictionforfatter Jon Bing er ett av trekkplastrene når Kameraovervåkingskonferansen arrangeres i oktober.

Publisert

Det loves faglig oppdatering rundt bruken av overvåkingskameraer under Kameraovervåkingskonferansen 19. oktober. (Illustrasjonsfoto)

Jusprofessor og science fictionforfatter Jon Bing er ett av trekkplastrene når Kameraovervåkingskonferansen arrangeres i oktober.

Når Norsk Teknologi, i samarbeid med Datatilsynet og Norsk Sikkerhetsforening, arrangerer Kameraovervåkingskonferansen, er det et bredt program som presenteres. Målgruppen er i blant annet bedrifter som selger og monterer overvåkningsutstyr.

– De må ha riktig kompetanse og holde seg faglig oppdatert om ny teknologi, regelverk, ansvarsforhold og om nye muligheter, heter det i invitasjonen til konferansen.

– Kameraovervåking gir oss trygghet og sikkerhet når noe unormalt skjer. Boligeiere, næringsliv og eiere av kommunale bygg ønsker å sikre sine verdier. Overvåkningsutstyr og alarm installeres i stor skala, heter det videre.

Og til å spre om seg med sin kunnskap for å øke kompetansen blant aktørene i bransjen, er Jon Bing en av dem som er hyret inn. Han har sitt daglige virke som professor ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo og som partner og advokat i Bing Hodneland advokatselskap.

Også politiet og Datatilsynet er blant dem som skal holde fordrag. Flere leverandører av produkter og rådgivningstjenester vil også delta.

Fristen for å melde seg på Kameraovervåkingskonferansen er 30. september.

Her kan du lese mer om konferansen og programmet.

"
Powered by Labrador CMS