IMG_2873.JPG
IMG_2873.JPG

Ny seier til Skandiabanken

Skandiabanken har nok en gang utmerket seg med god informasjonssikkerhet. I formiddag fikk de overrakt den ettertraktede Fidusprisen av fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Publisert

Skandiabanken fikk også i år Fidusprisen for sitt arbeid med informasjonssikkerhet. Statsråd Rigmor Aasrud delte den ut i formiddag. (Foto: Even Rise)

Fidusprisen deles hvert år ut av Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) til en virksomhet som utmerker seg med god informasjonssikkerhet. Vinneren plukkes til slutt ut av en jury bestående av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og NorSIS, basert på faglige vurderinger.

I fjor var det Skandiabanken som seiret. Det samme gjentok seg altså i år. Representantene fra Skandiabanken kunne derfor også denne gangen reise hjem fra Sikkerhetskonferansen i Oslo med Fidusprisen - som en bekreftelse på at de har vært dyktige innen informasjonssikkerhet.

Skandiabanken hedres for sin gode sikkerhetskultur, sin vilje og evne til prioritering av informasjonssikkerhet i praksis, og for sin bevisste åpenhet og handlekraft med sikkerhetshendelser som berører kundene.

– Juryen har i sin vurdering lagt stor vekt på folkets oppfatning. Det har også blitt vurdert sentrale interne forhold, bedriftens spesielle utfordringer og eksponering, samt vilje og evne til å engasjere de ansatte i sikkerhetsarbeidet. Videre har juryen lagt spesielt stor vekt på hvordan bedriften opererer på grensesnitt mot sine kunder, og i dette vurdert vilje og evne til å utvise ansvar, involvere kundene i det totale sikkerhetsarbeidet samt markedsføre sikkerhet som et aktivum i markedet, heter det i begrunnelsen.

Brønnøysundregistrene, DnBNOR, Storebrand og Skandiabanken var nominert i år. Kandidatene kom opp i dagen etter en bred spørreundersøkelse blant 2000 forbrukere utført av TNS Gallup. Forbrukerne ble bedt om å rangere bedrifter og bransjer ut fra tillit til hvordan virksomhetene behandler personopplysninger. Juryen kåret ut fra dette den endelige vinneren.

Fidusprisen er ikke bare en bekreftelse på at virksomheten har utmerket seg med god informasjonssikkerhet, men skal også være en heder til inspirasjon for andre.

– Mange virksomheter har ikke sett alvoret, eller i tilstrekkelig grad tatt seg råd til å sikre sine datasystemer og informasjonen som ligger der. Samtidig er dataangrepene blitt mer avanserte, mer ondsinnet og hyppigere. Formålet med prisen er å skjerpe bevisstheten hos næringslivet om behovet for å sikre både kunders og ansattes personopplysninger. I tillegg håper vi prisen gjør privatpersoner mer oppmerksomme på håndteringen av egne opplysninger, sier Tore Larsen Orderløkken.

Han er daglig leder i NorSIS og leder i juryen for Fidusprisen.

Tore L. Orderløkken (Arkivfoto Even Rise)

– Skandiabanken nyter stor tillit i befolkningen og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som i stor grad involverer kundene og ivaretar deres behov for sikre tjenester på en balansert måte, heter det videre i juryens begrunnelse.

Fidusprisen deles i år ut for tredje gang. Navnet Fidus er hentet fra latin og betyr tillit/tiltro.

Powered by Labrador CMS