Vaktdugnad.jpg
Vaktdugnad.jpg

Raner tatt på fersken av vektere på dugnad

Vektere som de siste to helgene har deltatt på samfunnsdugnaden for en tryggere hovedstad, får ros av Oslo-politiet. De ble blant annet vitne til et ran på åpen gate, og klarte etterpå å overlevere gjerningsmannen til politiet.

Publisert

Her er noen av vekterne fra de største selskapene som stilte til samfunnsdugnad natt til søndag. (Foto: Even Rise

Fire helge-netter i november har sikkerhetsbransjen stilt mannskaper til disposisjon for politiet i Oslo. Hensikten har vært å vise tilstedeværelse for å forebygge det stadig økende antallet overfallsvoldtekter, samt annen kriminalitet.

Det var fagsjef Runar Karlsen i NHO Service som lanserte ideen, og han fikk umiddelbart positiv respons fra Securitas, NOKAS, G4S, ISS og Skan-kontroll. Også ordensvakt-selskapene, deriblant Vaktvesenet, stilte med vektere.

Til sammen et 20-talls vektere deltok ute i byen hver av de fire nettene. Selskapene har stilt biler til disposisjon og betalt vekternes lønn fra egen kasse.

Skan-kontroll stilte også med betjent operasjonssentral begge helgene.

Sentralen fungerte som bindeledd mellom vekterne og politiet, og ivaretok samtidig vekternes sikkerhet. De formidlet også opplysninger mellom politiet og øvrige frivillige som deltok på dugnaden.

– Det ble kontinuerlig innrapportert til sentralen, hvor alt ble loggført. Meldingene det hastet med ble videreformidlet til politiet umiddelbart. Loggen ble tildelt politiet i etterkant av hvert enkelt skift, sier Karlsen.

– Disse nettene spilte det ingen rolle hvilket firmanavn som sto på den enkelte vekters uniform. Alle jobbet i team med samme målsetning, nemlig å gjøre byen tryggere for innbyggerne, sier Karlsen.

Han minner om hvilken kompetanse vekterne har sammenlignet med mange av de frivillige som også deltar i samfunnsdugnaden. Kunnskapen de har fått gjennom grunnutdanningen handler blant annet om både konflikthåndtering, juss og førstehjelp. Dette er en viktig ballast når en skal ut for å forebygge kriminalitet i Oslo på nattestid, sier Karlsen.

I tillegg til å sørge for at en mann som ranet til seg en mobiltelefon på åpen gate ble tatt, frigjorde vektere i løpet av dugnaden en yngre kvinne som mot sin vilje ble holdt tilbake av en eldre mann. De rapporterte også til politiet om flere atypiske menn i mørke parker og flere pirattaxier. En sjåfør i en av pirattaxiene de varslet politiet om, har tidligere vært involvert i en voldtektssak.

All aktivit vekterne utførte og i hvilke områder, var på forhånd definert av politiet. I enkelte tilfeller omdisponerte mannskapene plassering på direkten ut fra politiets ønsker og behov.

– Vi stilte oss til disposisjon to helger i november for å gi politikere og beslutningstakere et pusterom slik at kortsiktige og langsiktige tiltak kunne komme på plass. Hva som skjer fremover vet vi ikke. Vi klarer i alle fall å stille mannskaper og utstyr på kort varsel om det er ønskelig, sier Runar Karlsen.

Les mer i papirutgaven av Aktuell Sikkerhet som kommer i månedskiftet november-desember.

Powered by Labrador CMS