Slettmeg.no til NorSIS

Faren for nedleggelse av slettmeg.no er over. NorSIS i Gjøvik overtar.

Publisert

NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) har tatt ansvar etter at det for en tid tilbake ble bestemt at Datatilsynets prøveprosjekt slettmeg.no skulle legges ned.

Slettmeg.no gir råd og veiledning til personer som opplever å bli krenket, og som ønsker å få fjernet informasjon om seg selv på nettet.

– NorSIS er opprettet for å drive bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og kompetanseheving innen IT-sikkerhet. Vi ser en klar synergi mellom våre eksisterende prosjekter og slettmeg.no. NorSIS er glade for at slettmeg.no videreføres, og vi vil gjøre vårt beste for å få tjenesten videreført så sømløst som mulig, sier administrerende direktør Tore Larsen Orderløkken på NorSIS sine hjemmesider.

NorSIS vil fra nyttår bruke i overkant av ett årsverk for å drifte tjenesten. Den skal finansieres uavhengig av deres driftstilskudd fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

– Rent praktisk overtar vi all funksjonalitet fra Datatilsynet. En kompetanseoverføring vil finne sted og vi vil også se på samarbeid med andre aktører innen dette området. Vi mener en best mulig koordinering av arbeidet på dette feltet gir best resultat for brukerne, sier Orderløkken.

Gjennom ID-tyveriprosjektet har NorSIS allerede erfaring i å hjelpe enkeltpersoner som har behov for hjelp. Dette, samt erfaringene til slettmeg.no, viser at det er behov for et tilbud der enkeltpersoner kan få hjelp. NorSIS vil gjennom et samarbeid med Høgskolen i Gjøvik tilby svartjenester etter behovet som til enhver tid er i markedet.

Powered by Labrador CMS