IMG_2875.JPG
IMG_2875.JPG

Statsråden: Ikke overrasket over kritikk

Statsråd Rigmor Aasrud er ikke overrasket over kritikken som kommer fra Riksrevisjonen om dårlig datasikkerhet i Regjeringskvartalet.

Publisert

Statsråd Rigmor Aasrud. (Arkivfoto: Even Rise)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet beskyldes for ikke å ha sørget for tilfredsstillende sikkerhet i infrastrukturen som departementene bruker. Dette kommer fram i rapporten for 2010.

– Riksrevisjonen leverer alltid rapporter etterskuddsvis. Arbeidet med å bedre datasikkerheten har pågått for fullt i 2011. Rapporten de kommer med nå gjelder for 2010. Det er mye som skal gjøres og det vil ta tid før vi er i mål. For ett år siden tok departementet aktivt grep og ba Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vurdere sikkerheten i datasystemene. Rapporten kom i desember 2010. NSM sin gjennomgang ga FAD og DSS et solid grunnlag for å arbeide videre med å forbedre sikkerheten på datasystemene. Sikkerheten har ikke vært god nok. Det jobber både DSS og FAD med. Arbeidet med å skape god sikkerhet i datasystemene er et omfattende og møysommelig arbeid som tar tid, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

På departementets hjemmeside lister hun opp følgende forbedringstiltak som det arbeides systematisk med:

– Det er engasjert en ekstern kvalitetssikrer som løpende skal vurdere om de tiltak DSS har iverksatt og planlegger er tilstrekkelige.

– Det pågår et arbeid med å gjennomgå organisering og styring av arbeidet med IT-sikkerhet i DSS.

– Ny direktør for DSS er ansatt og har tiltrådt jobben.

– Det er rekruttert ny leder for Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i DSS.

– FAD la nylig ut et anbud for innkjøp av tjenester for etablering og oppbygging av et nytt styringssystem for informasjonssikkerhet i DSS for at dette skal bli gjennomført i 2012.

Her kan du lese hele svarbrevet fra statsråden til Riksrevisjonen.

"
Powered by Labrador CMS