NOKAS krever ny rettssak

Denne uken mottar Agder lagmannsrett anke fra NOKAS, som ikke finner seg i million-erstatningen de i sommer ble dømt til å betale.

Publisert

NOKAS AS ble dømt til å betale Telefast AS og Protector forsikring ASA nesten 1,9 millioner kroner, samt saksomkostninger på drøye 160 000 kroner.

Bakgrunnen for dommen skriver seg tilbake høsten 2008 da det ble inngått avtale mellom Telefast AS og Hafslund Infratek om mobilt vakthold ved førstnevnte sitt mobiltelefonlager. Samtidig avtalte de to selskapene at Hafslund Infratek skulle leie et lokale til sin virksomhet i deler av lagerbygget.

Senere kjøpte Vakt Service AS Hafslund Infratek. Som kjent har Vakt Service AS etter den tid skiftet navn til NOKAS.

En NOKAS-ansatt, som ikke tjenestegjorde ved lageret, er i Sandefjord tingrett tidligere dømt for tyveri av 310 telefoner fra lageret.

I erstatningssaken fra Tønsberg tingrett ble det slått fast at vekteren må ha stjålet 521 mobiltelefoner. Altså et betydelig antall flere enn han faktisk er dømt for å ha stjålet.

– Tingrettens dom bærer preg av at den er avsagt hele seks uker etter hovedforhandlingen, skriver advokat Pål S. Jensen i anken på vegne av NOKAS.

Han peker på at vekteren tilegnet seg en nøkkelbrikke til lageret på et tidspunkt da han hadde fri. I dommen hevdes det at han fikk tak i den i arbeidstiden. NOKAS er heller ikke enige i at Telefast har fulgt instruksene fra sitt sikkerhetsselskap, da de delte ut en rekke nøkler som ga adgang til lageret. Det hersker også uenighet med tanke på betydningen av at tyveriene skjedde da vekteren hadde fri, og ikke var på jobb.

I anken hevder NOKAS at tingretten har tatt feil når det gjelder lovanvendelse med tanke på om skaden skjedde ”under arbeidstakers utføring av arbeidet”. Det stilles også spørsmål ved bevisene for at vekteren skal ha stjålet flere mobiltelefoner enn det som kom fram i straffesaken.

– NOKAS er ikke innstilt på rettsmekling, og ber om at saken berammes med det første, heter det i anken – hvor det påstås at NOKAS må frifinnes og at Telefast AS blir dømt til å betale NOKAS sine saksomkostninger både i tingretten og lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS