IMG_2552.JPG
IMG_2552.JPG

Sikkerhetstiltak kan svekke tilliten i samfunnet

Kommisjonen som er satt ned for å granske forhold rundt terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya, har blant annet som oppgave å foreslå tiltak som kan bedre fremtidig beredskap.

Publisert

Professor Peter Burgess mener høyere murer og mer bevæpnet politi skaper en fryktatmosfære. (Foto: Even Rise)

– Samhold, fellesskap og tillit er grunnleggende for samfunnssikkerheten. Dersom svaret på terrorangrepene blir høyere murer og mer bevæpnet politi, skaper det en fryktatmosfære som svekker tilliten og dermed også samfunnssikkerheten, sier professor Peter Burgess til NTB.

Han arbeider ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og advarer mot harde sikkerhetstiltak som øker mistilliten i samfunnet. Burgess mener de kan virke mot sin hensikt.

Også Jan Hovden, professor i sikkerhetsstyring ved NTNY, gir Burgess langt på vei støtte. Han anses å være en av nestorene blant norske risiko- og sårbarhetsforskere.

– Tillit og sosialt samhold er avgjørende for samfunnets evne til å komme seg på beina igjen etter en krise. Disse verdiene må vi ta vare på. De er viktigere for samfunnssikkerheten enn typiske flyplasstiltak som svekker tilliten, sier Hovden til NTB.

Les mer om hva Hovden og Burgess sier til NTB på www.forskning.no

"
Powered by Labrador CMS