24 personskader

Av 90 uønskede hendelser på norsk sokkel i løpet av to sommermåneder, var 24 av dem med personskader.

Publisert

Det er oljeselskapenes egne tilbakemeldinger til Petroleumstilsynet som avslører de 90 hendelsene i juli og august. Mens 24 av dem handlet om personskade, var 19 om gjenstander som falt ned.

Det er Teknisk Ukeblad som skriver dette. Videre var det blant annet 15 tilfeller av forurensning.

– Statoil sto for 57 av de 90 innrapporterte tilfellene. De har da også ansvar for omtrent 80 prosent av aktiviteten på norsk sokkel, skriver Teknisk Ukeblad.

65 av de 90 hendelesene beskrives som mindre alvorlige.

Flesteparten av tilfellene med høyest alvorlighetsgrad dreier seg om utslipp av kjemikalier, med seks tilfeller av denne kategorien.

Les mer detaljer om de innrapporterte hendelsene i Teknisk Ukeblad, hvor det hevdes at Petroleumstilsynet etter en rekke tilfeller i fjor har rettet en ekstra pekefinger mot oljebransjen.

Powered by Labrador CMS