P1000520.JPG
P1000520.JPG

Beredskap og stress på seminar

Når NSO inviterer til fagseminar i Sandefjord i begynnelsen av desember, står blant annet egenberedskap, stressymptomer og brannsikkerhet på programmet.

Publisert

Beredskap og stress er blant temaene under fagseminaret. Bildet er tatt etter terrorangrepet i Oslo i juli. (Arkivfoto: Even Rise)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon lover et godt og variert faglig program 6. og 7. desember.

Det er spesielt tre aktuelle foredrag som trolig vil heve interessen ekstra når det gjelder beredsksapserfaringer; brannen på 3B-Fiberglass (Per Arne Birkeland), eksplosjonen og kranveltet på Xstrata (Øystein Støle Lohne) og terrorbomben i Regjeringskvartalet (John Henrik Francke).

Men også mange andre har interessante temaer de skal snakke om. Blant de øvrige foredragsholderne er Mette Stangerhaugen (ekspedisjonssjef, leder for Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet), Torill Tandberg (avdelingsdirektør, leder for næringsliv, produkter og farlige stoffer i DSB), Trygve Finsal (direktør, daglig leder NSO), Rolf Egeli (daglig leder Sørlandets Sikkerhetssenter, leder NSSF), Siw Osmundsen (leder Norsk Førstehjelpsråd), Elin Olsen (seniorrådgiver/prosjektleder DSB), Guttorm Liebe (brannsjef Skien brannvesen), Marit K. Berg Bjerknes (avdelingssjef NSO) og Ole André Bråten (spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Orgsec).

Psykolog Rolf Gjestad, som har lang erfaring i arbeid med enkeltindivider, familier og arbeidsgrupper etter kritiske hendelser og katastrofer, vil for øvrig holde foredrag under tittelen ”Hjelp etter dramatiske hendelser”. Dette handler blant annet om stressreaksjoner.

Gjerstad er engasjert i opplæring av helsepersonell som skal holde kurs i mestring av depresjoner.

Under seminaret blir det også paneldebatt og muligheter for å stille foredragsholderne spørsmål.

Mer om fagseminaret i Sandefjord kan du lese her.

"
Powered by Labrador CMS