tinghus.JPG
tinghus.JPG

Rettshistoriens dyreste sikkerhetsopplegg

Under rettssaken etter fjorårets terrorhandlinger, er det forventet at Oslo tingrett vil bruke 15 millioner kroner bare på sikkerhetstiltak. En betydelig del av disse pengene tilfaller to store sikkerhetsselskaper.

Publisert

Sikkerhetstiltakene i Oslo tinghus blir formidable de kommende ukene. (Foto: Even Rise)

Når terrorsaken starter i neste uke, skrives det norsk rettshistorie hva angår sikkerhetsopplegg knyttet til en hovedforhandling. Både Securitas og G4S er hyret inn for å bidra til at sikkerheten i Oslo tinghus, og i flere av de øvrige lokalene som tingretten tar i bruk, blir ivaretatt.

Ifølge NTB vil rettssaken koste godt over 100 millioner kroner. Dette tilsvarer mer enn ti millioner kroner i uka, eller gjennomsnittlig mer enn 2,5 millioner kroner hver eneste dag i de drøyt 40 dagene hovedforhandlingen er ventet å pågå.

NTB skriver at Domstoladministrasjonen har søkt om en tilleggsbevilgning på 97 millioner kroner til ombygging og utbedring av rettslokalene i Oslo tinghus. Det hevdes at 15 av disse millionene går til sikkerhetstiltak.

Også Oslo politidistrikt har betydelige utgifter knyttet til sitt eget sikkerhetsopplegg rundt rettssaken. De beregner sine ekstraordinære utgifter til sju millioner kroner.

– Det er den beste beregningen vi kan gjøre nå i forkant. Men vi får nok ikke vite om anslaget holder før et godt stykke ut i rettssaken, sier Johan Fredriksen, leder for fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt, til NTB.

Informasjonsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen påpeker at mye av investeringene vil gi en betydelig etterbruksverdi, og at de derfor ikke må ses på som rene utgifter.

– Selv om utgiftene går til denne konkrete saken, gir deler av investeringene en varig kvalitets- og kapasitetsheving, og en bedre infrastruktur i domstolen, sier han til NTB.

Powered by Labrador CMS