PST-medarbeider styrker NSR

For å stå sterkere i kampen mot det stadig økende trusselbildet som utfordrer norsk næringsliv, ansetter nå Næringslivets Sikkerhetsråd ytterligere en ressursperson fra Politiets Sikkerhetstjeneste.

Publisert

Ressurssituasjonen i NSR har i lang tid vært sett på som minimal, og styret har derfor signalisert et oppriktig ønske om å løfte organisasjonen.

Det gjør de nå ved å ansette Thomas Haneborg som i dag er senior sikkerhetsrådgiver i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). 44-åringen har ikke politifaglig bakgrunn, men kan vise til betydelig erfaring i generell sikkerhetsrådgivning i kriminalitetsbeskyttelse. Tittelen hans i NSR blir seniorrådgiver.

Thomas Haneborg slutter i PST for å bli seniorrådgiver i NSR. (Foto: Privat)

Haneborg har MSc (master of science) innen security risk management, og har blant annet også prosjektutdannelse fra NTNU og security management-utdannelse fra BI. I tillegg kan han skilte med fagbrev som vekter, samt brannmann-utdannelse og praktisering av denne i USA.

Per i dag er det direktør Jack Fischer Eriksen og seniorrådgiver Arne Røed Simonsen som utgjør administrasjonen.

1. april blir de altså tre.

– Da jeg ble tilsatt som direktør med tiltredelse i oktober 2014, ble det tydelig signalisert at ambisjonen var å styrke NSR som en ressurs innen sikkerhetsrådgivning. Med Thomas Haneborg og hans ekspertise på laget øker vi forutsetningen for å klare dette. I tillegg til å lage flere veiledere, skrive flere artikler og kanskje opprette nye utvalg, er det også et ønske om å se på muligheten for økt samarbeid mellom det private og det offentlige og utdanningsinstitusjonene, sier Jack Fischer Eriksen.

– Det vil også være et betydelig løft dersom vi klarer å bidra til forskning innen sikring og sikkerhet, legger han til.

På lik linje med Thomas Haneborg, ble også Fischer Eriksen rekruttert fra PST. Begge jobbet tett sammen der, og på Sikkerhetskonferansen i 2013 holdt de et foredrag i fellesskap under temaet «Det nasjonale trusselbildet». Noe av det de snakket om var de massive etterretningstruslene mot Norge og norske interesser og hvordan disse påvirker næringslivet.

– Jeg gleder meg til å begynne i NSR hvor jeg får mulighet til å praktisere hele min fagkompetanse. Det får jeg ikke gjort i PST. Jeg har et kompetansespenn innen sikkerhetsrådgivning som favner alt fra det minste lommetyveri til ekstrem terrorisme, sier Haneborg.

Han jobbet i mange år med forebyggende sikkerhet både på operativt og administrativt plan i Forsvaret. Deretter var han selvstendig rådgiver innen finansnæringen, samt for et internasjonalt konsern før finanskrisen førte ham til Statsbygg hvor nye sikkerhetsoppdrag sto for tur. Der var han inntil han for tre og et halvt år siden begynte i PST.

– Jeg ser på meg selv som en idealist i sikkerhetssammenheng. Næringslivet er svært viktig for Norge, og når jeg nå får muligheten til å bidra til deres sikkerhet gjennom jobben i NSR er det noe jeg gleder meg over. NSR er en viktig samfunnsaktør, sier Haneborg.

Stillingen han begynner i er en toårig prosjektstilling.

– Med den utviklingen vi forventer i NSR i tiden som kommer, er det et mål å få flere medlemmer. Dette vil gi oss økt bærekraft for å kunne ivareta sikkerheten til norsk næringsliv, sier Fischer Eriksen.

Arne Røed Simonsen og Jack Fischer Eriksen får ny kollega i NSR. (Foto: Even Rise)

Fischer Eriksen overtok direktørjobben i NSR etter Kristine Beitland. Hun ble rekruttert fra Politiets Utlendingsenhet og sluttet i direktørjobben etter to år for å begynne i Microsoft.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) forebygger og bekjemper kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres blant annet gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot så vel politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter.

Powered by Labrador CMS