Statsråden tilbakeviser gjeng-påstander

Justisminister Anders Anundsen slår tilbake mot påstandene om dramatisk gjengproblematikk og økt voldsbruk på Oslo sentralstasjon. Dermed kan både Nokas, Rom Eiendom og stortingspolitiker Jan Bøhler se lagt etter mer synlig politi inne på stasjonen.

Publisert

- Politiet kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen, sier justisminister Anders Anundsen (FrP).

- Jeg er ikke overrasket over at politiet ikke kjenner seg igjen, all den tid de er såpass lite tilstede på Oslo sentralstasjon, kommenterer strategidirektør og samfunnskontakt Signe Horn i Rom Eiendom AS.

For en uke siden i dag skrev Aktuell Sikkerhet at sikkerhetsselskapet Nokas og Rom Eiendom har betydelige utfordringer med voldelige ungdomsgjenger som har tilhold på Oslo sentralstasjon. Bare i første kvartal i år ble 30 tilfeller av vold mot vektere anmeldt til politiet. Flere av de angrepne vekterne er påført betydelige fysiske skader. Korttidssykmeldingene for vekterne som Nokas har på Oslo sentralstasjon er over dobbelt så mange som ellers i selskapet.

I tredje kvartal så vekterne seg nødt til å bortvise 10.500 personer fra stasjonen, mens 118 ble holdt tilbake i påvente av at politiet skulle komme. Oslo sentralstasjon er landets største kollektivknutepunkt og har opp mot 200.000 personer innom i løpet av et døgn.

Både Nokas og Rom Eiendom poengterer overfor Aktuell Sikkerhet at samarbeidet med politiet er godt i utgangspunktet, men at situasjonen med ungdomsgjengene er så prekær at de ønsker mer synlig politi i stasjonsbygningene og i området rundt. Det er også en kjensgjerning at de har en klar oppfatning om at det i mange tilfeller tar altfor lang tid før de oppnår bistand fra politiet når behovet melder seg.

Og behovet melder seg ifølge Nokas stadig hyppigere. Det har stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) merket seg. Derfor ga han sist mandag to julestjerner til vekterne på stasjonen, og sendte samtidig en bønn til justisminister Anders Anundsen om mer politi på stasjonen.

– Jeg har i lang tid fulgt situasjonen på Oslo sentralstasjon, både ved besøk på vaktsentralen og som kollektivreisende selv. Det er ingen tvil om at vekterne har en utsatt posisjon og at de gjør en viktig jobb, sier Bøhler.

– En del ungdommer som samles på Oslo sentralstasjon er blant Oslos ungdom med størst problemer. De kan lett rekrutteres til kriminell aktivitet. I den forbindelse er vekternes forebyggende tilstedeværelse viktig, legger han til.

Ifølge både Nokas og Rom Eiendom samles mange titalls ungdommer inne i stasjonsbygningen på enkelte tider av uka. Ofte er stemningen aggressiv og motivet deres fremstår som om det er bråk mange av dem er ute etter.

- Det er viktig for oss at alle som ferdes på Oslo sentralstasjon føler seg trygge. Slik det er i dag, får vi mange henvendelser fra folk som føler seg utrygge på fredags- og lørdagskvelder. Derfor ønsker vi mer synlig politiet for å blant annet å hindre at ungdomsgjenger slåss og skaper utrygghet. Jeg registrerer at vårt syn er annerledes enn det justisministeren har, men vi forventer at det nå følges opp med større tilstedeværelse av synlig politi. Rapportene fra vaktselskapet vårt registrerer økt aktivitet av ungdomsgjenger og tøffere miljøer, sier Signe Horn.

– Politiet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Det er en nedgang i den registrerte kriminaliteten i dette området. Oslo politidistrikt, som har en tett dialog med Kirkens Bymisjon, forteller at sistnevntes oppfatning er at det ikke er noen økning i et etablert ungdomsmiljø ved Oslo sentralstasjon, skriver justisminister Anders Anundsen i svaret til Bøhler.

Kirkens Bymisjon har kontor inne på stasjonen. Anundsen viser også til at politiet har vært i dialog med uteseksjonen i Oslo kommune. De bekrefter ifølge statsråden at det er en del ungdommer i området til enkelte tidspunkter, men at de fleste av dem ikke skaper store utfordringer ved Oslo sentralstasjon.

– Uteseksjonen har hatt noe ekstrabemanning i helgene for å følge opp de problemene som beskrives av Rom Eiendom, men de fant ut at det ikke var nødvendig, svarer Anundsen.

Han understreker også at politiet har cirka 35 faste polititjenestemenn ved en egen politipost på Oslo sentralstasjon.

Til slutt i svaret til Jan Bøhler forutsetter Anders Anundsen at oslopolitiet også i fremtiden følger sin liste over prioriterte strategiske områder:

- Synlig og tilgjengelig politi

- Forebygge barne- og ungdomskriminalitet

- Forebygge og bekjempe kriminelle gjengstrukturer

- Forsterke innsats mot vinningskriminalitet

- En by uten åpenlyse bruker- og omsetningssteder av narkotika

- Forebygge og bekjempe voldtekt

- Beredskap for å håndtere større hendelser

"
Powered by Labrador CMS