Foss lite
Foss lite

Vaktkonkurs ga karantene

En av fjorårets største sikkerhetskonkurser etterforskes av politiet. Selv om innehaveren er ilagt konkurskarantene, sitter han fortsatt lovlig som styreleder og kontaktperson i et rådgivningsfirma – rettet nettopp mot sikkerhetsbransjen.

Publisert

Bostyrer Svein-Harald Foss støttes av politiet og fikk med seg tingretten på å ilegge mannen bak Safe Security AS konkurskarantene (Arkivfoto: Even Rise)

Både bostyrer Svein-Harald Foss, politiet og tingretten mener det er skjellig grunn til å mistenke Bjørnar Borge for straffbare forhold knyttet til driften og konkursen i lillehammerselskapet Safe Security AS - hvor han var daglig leder, eier og styreleder.

– Retten viser til at flere av de straffbare forholdene han mistenkes for, antas å være begått for å unndra midler fra Safe Security AS og for å berike seg selv. Retten vurderer det slik at han på grunn av disse forholdene må anses som uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder i et slikt selskap, skriver tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg i kjennelsen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Konkurskarantenen gjelder i to år fra konkursåpningen, og har dermed en varighet frem til 30. april 2016.

Ifølge Brønnøysundregistrene ble Bjørnar Borge i november i fjor styreleder og kontaktperson i det østfoldbaserte Risk Security Consulting AS. Der har han enesignatur, og selskapets formål er å drive sikkerhets- og bedriftsrådgivning.

Risk Security Consulting AS het tidligere Safe Vakthold & Sikkerhet AS og er altså ikke noe nytt selskap. Selskapet omtales i innberetningen, og er av bostyrer ansett å ha sterke bånd til både konkursselskapet og innehaveren.

Aktuell Sikkerhet har tidligere skrevet at konkursselskapet Safe Security overførte 638.000 kroner til Safe Vakthold & Sikkerhet AS. I sluttinnberetningen fra advokat Svein-Harald Foss går det frem at Bjørnar Borge har erkjent at denne, og også andre overføringer, skjedde for å unngå at midlene ble beslaglagt av konkursboet.

Overfor Aktuell Sikkerhet benekter han å ha erkjent unndragelse av midler, og han hevder å ikke ha gjort noe kritikkverdig verken når det gjelder driften av Safe Security eller omstendighetene rundt konkursen. Han påstår for øvrig også å ha fremlagt kvitteringer til bostyrer for nevnte overføring til Safe Vakthold & Sikkerhet AS.

Konkurskarantenen som nå rammer innehaveren av tidligere Safe Security, ble bestemt for få dager siden i Sør-Gudbrandsdal tingrett, nærmere bestemt 9. april. Det er fra dette tidspunkt og frem til 30. april neste år at Borge hindres i: å stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk aksjeselskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag og samvirkelag, eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerende direktør i slikt selskap.

Konkursloven gir også rom for at personer som ilegges konkurskarantene kan fjernes fra roller de allerede har. Det har ikke skjedd i denne saken.

– Hva med styrelederfunksjonen Borge påtok seg i Risk Security Consulting AS så sent som i november, altså et halvt år etter konkursåpningen?

– Som dommer kommenterer jeg aldri noe utover det som står i kjennelsen og dens slutning, sier Torunn E. Kvisberg.

I tillegg til unndragelse av midler fra Safe Security og fra boet, er det blant annet manglende regnskapsførsel og manglende merverdiavgiftsoppgaver som ligger til grunn for karantenen. I den nylig avsagte kjennelsen fra tingretten kommer det frem at politiet etterforsker flere forhold knyttet til Safe Security og konkursen, og at de er enig i bostyrers forslag om ileggelse av konkurskarantene.

– Vil du benytte deg av ankefristen på fire uker når det gjelder konkurskarantenen?

– Nei, jeg har ikke behov for å stifte nye selskaper eller påta meg nye verv i året som kommer, sier han.

Forut for konkursen i Safe Security AS gjennomførte politiet tilsyn i bedriften. Dette avslørte alvorlige mangler sett opp mot vaktvirksomhetsloven, og det ble derfor varslet om tilbakekallelse av selskapets godkjenning. Borges tillitt hos myndighetene var etterpå så svekket, at politiet i Vestoppland satte som forutsetning at ingen fra ledelsen i konkursselskapet kunne involvere seg i Solid Vakthold & Sikkerhet da sistnevnte ble gitt godkjenning.

Også godkjenningen til Solid Vakthold & Sikkerhet er tilbakekalt. En vesentlig del av årsaken er at politiet mener selskapet hadde for tette bånd til Bjørnar Borge. Tilbakekallelsen er påklaget og ligger nå til behandling i Politidirektoratet (POD). Solid Vakthold & Sikkerhet har lov til å drive inntil et eventuelt negativt svar foreligger fra POD.

– I forbindelse med konkursen karakteriserte du sikkerhetsbransjen som useriøs, og varslet at du ikke lenger ville være en del av den. Hvorfor har du ombestemt deg?

– Jeg tar på meg noen oppdrag nå og da. Mer enn det er det ikke. Hovedgeskjeften min nå er snekring, men jeg vil holde kontakten med sikkerhetsbransjen varm, sier Borge.

Les om millionkravet Aktuell Sikkerhet skrev om rett etter konkursåpningen.

Safe Security fortsatte driften på tross av konkursen, blant annet på Fremskrittspartiets landsmøte.

Her kan du lese mer om vaktholdet på Fremskrittspartiets landsmøte.

Også Høyre hadde hyret inn Safe Security.

...men de rakk å bytte vaktselskap

"
Powered by Labrador CMS