Jack signerer
Jack signerer

Kripos og NSR med nasjonalt samarbeidsforum

Næringslivets Sikkerhetsråd og Kripos etablerer et nasjonalt samarbeidsforum for å bekjempe alvorlig kriminalitet i og mot næringslivet. Avtalen som partene signerte i dag ses på som svært viktig.

Publisert

Assisterende Kripos-sjef Vigleik Antun og direktør Jack Fischer Eriksen i NSR signerte i dag en samarbeidsavtale om bekjempelse av kriminalitet. (Foto: Arne Røed Simonsen/NSR)

Kripos mener det er sentralt at offentlige etater og næringslivets inngår forpliktende samarbeid i bekjempelsen av kriminalitet.

– Avtalen er et viktig steg for å styrke det nasjonale samarbeidet både på et strategisk, operativ og taktisk nivå mellom politi og næringsliv. Den skal sikre en mer forpliktende og tettere samhandling gjennom felles kompetanseheving og virkelighetsforståelse, sier assisterende Kripos-sjef Vigleik Antun.

Det var han og direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) som signerte avtalen.

– I tillegg til avtalens innhold, er dette et viktig signal til næringslivet om viktigheten og viljen til samarbeid, sier Fischer Eriksen til NSR sine nettsider.

– Avtalen skal styrke samarbeidet mellom politiet og næringslivet. Gjennom avtalen forplikter partene seg til å legge til rette for at informasjon deles innenfor de rettslige rammene som gjelder og at partene kan utveksle erfaringer, sier Antun.

Det nasjonale samarbeidsforumet som NSR og Kripos etablerer skal møtes to ganger i året. Dette kommer i tillegg til at Kripos deltar fast i det konsultative rådet til NSR.

Les mer om dette hos NSR.

"
Powered by Labrador CMS