Etterretning LITE
Etterretning LITE

Ny politi-enhet bekjemper utelivskrim

Sentrum politistasjon tredobler nå innsatsen mot ulovligheter i utelivs- og ordensvaktmarkedet i Oslo.

Publisert

Politiførstebetjentene Lasse Johnsen og Morten Haukeland er fornøyde med satsningen på etterretning ved Sentrum politistasjon (Foto: Even Rise)

Aldri før er det satset så omfattende på etterretning ved Sentrum politistasjon i Oslo. Hele 20 tjenestemenn skal nå, i ulike former, fotfølge aktører som opererer på kant med loven i utelivs- og ordensvaktbransjen.

Dette er en tredobling sammenlignet med tidligere. I tillegg til operative tjenestemenn, består gruppen også av analytikere. Hver eneste helg, og flere ganger i uka for øvrig, gjennomføres det både åpne og skjulte kontroller. Disse avslørerer at mange har mye i orden, men at altfor mange gir blaffen i lovverket. Dette gjelder både utesteder og ordensvaktselskaper. Gruppen skal også bistå med kontroller av de tradisjonelle sikkerhetsselskapene.

- Utfordringene er store, sier politiførstebetjent Lasse Johnsen.

– Sentrum politistasjon har som mål å være spydspiss på kunnskapsstyring. «Etterretning uteliv» er en drivkraft for målrettet prioritering av forebygging. Vi skal være et politi som sørger for å være «der det skjer, før det skjer». Vi er fysisk plassert ved Sentrum politistasjon, men har også ansvar utover denne kretsen, legger han til.

Tidligere i år ble det gjennomført omfattende opplæring av mannskapene i blant annet vaktvirksomhetsloven, serveringsloven og alkoholloven. I tillegg bidro samarbeidspartnere som Skatt Øst, brann- og redningsetaten, Kripos og gårdeiere. Også tjenestemenn fra andre politidistrikter er inkludert i kompetansehevingen.

– Kompetanseoverføring uavhengig av kartgrenser og politidistrikter er viktig. Samlet sett forventer vi å høste gode resultater i tiden som kommer, sier Johnsen.

I papirutgaven av Aktuell Sikkerhet kan du lese mer om denne milepælen hva gjelder satsning på etterretning ved Sentrum politistasjon, samt om den lange veien til målet.

Aktuell Sikkerhet kan du kjøpe digitalt her.

Her kan du bestille abonnement på papirutgaven.

"
Powered by Labrador CMS