Fryktet døden da ordensvakter dengte løs

Gjesten på utestedet trodde han skulle dø da ordensvaktene isolerte ham og dengte løs med gjentatte slag mot hode og ansikt. Med armene låst i håndjern på ryggen karakteriseres mannen som helt forsvarsløs - og tingretten sender nå vekterne i fengsel.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Even Rise)

De to vekterne fra Romerike er dømt til ubetinget fengsel for å ha gitt gjesten alvorlig juling da han besøkte et utsted i Oslo sentrum tidlig i fjor sommer. Tingretten mener voldshandlingen grenser mot legemsbeskadigelse, men landet på konklusjonen om at ordensvaktene har gjort seg skyldig i legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det som utløste vekternes påståtte voldshandlinger skal være mistanke om hasjrøyking. Dette benekter voldsofferet, og det er heller ikke noe i dommen som bekrefter vekternes mistanke. Frykten for å dø rammet fornærmede da han forsto at ordensvaktene ville ha ham med inn i en heis.

Da gjesten forsøkte å ta seg ned trappen i stedet for å bli med inn i heisen, skal den ene ordensvakten ha slått ham i øret. Dette gjorde at han en liten stund mistet bevisstheten. Deretter fortsatte voldshandlingene inne i heisen og på et toalett.

På tross av at dørvaktene hver for seg nekter straffeskyld, har retten funnet det bevist at begge – i egenskap av sin stilling som vakt ved utestedet – sto bak den grove voldsutøvelsen i fellesskap. I vesentlighet har dommerne lagt vekt på fornærmedes forklaring, samt dokumentasjon fra helsepersonell om skadene han ble påført. Disse omfattet blant annet flere røde merker i ansiktet, blod på leppene og et rødt merke på halsen. Han skal ha vært sterkt preget av det han hadde opplevd da han ankom legevakta i ambulanse. I tingretten forklarte han seg også om blant annet hodesmerter og vedvarende problemer med ørene.

– Han var påsatt håndjern og var derfor helt forsvarsløs. De tok ham også med inn i en heis og inn på et toalett, der han ble påført gjentatte slag av begge vaktene. Denne type voldsutøvelse er det grunn til å reagere strengt på. Det foreligger ingen formildende omstendigheter, heter det i dommen.

Dørvaktene må sone henholdsvis 90 og 95 dager i fengsel. Dette er mildere enn aktors påstand, som mener begge burde dømmes til 120 dagers fengsel.

Dørvaktene er for øvrig også dømt til å betale 4000 kroner hver i saksomkostninger, samt ett par tusen kroner til sammen for å dekke fornærmedes økonomiske tap.

Vekteren som er dømt til 90 dagers fengsel er midt i 30-årene. Det var ifølge tingretten han som ga fornærmede juling mens de oppholdt seg i heisen. Han er ifølge tingretten ikke tidligere straffedømt. Vedkommende møtte ikke opp da dommen ble forkynt. Hans forsvarer, advokat Lars Leversen sier til Aktuell Sikkerhet at klientens dom nå er rettskraftig.

Vekteren som må sone 95 dager i fengsel, er også midt i 30-årene. I straffeskjerpende retning er det til en viss grad lagt vekt på at han tidligere er dømt for blant annet vold. Retten konkluderer med at det var han som påførte fornærmede det første slaget. Da fornærmede ble utsatt for en rekke slag mens de tre oppholdt seg inne på toalettet, skal begge vekterne ifølge dommen ha vært aktive.

Sistnevnte vekter har anket, og tingrettens dom er derfor ikke rettskraftig for ham.

– På bakgrunn av deres felles opptreden både i heisen og på toalettet, anses de for å ha medvirket til den annens voldsutøvelse både psykisk og fysisk, heter det i dommen.

De to vekterne var den aktuelle natta på jobb for et godkjent vaktselskap som i følge egne nettsider forholder seg til lov om vaktvirksomhet.

Politiet stengte utestedet i frykt for at det skulle oppstå mer bråk den aktuelle natta som omtalte voldsepisode skjedde. Det kan du lese om her.

Ifølge NRK viser tall fra Oslo skadelegevakt at færre dørvakter sto bak voldstilfeller på skjenkesteder i Oslo i fjor sammenlignet med for to år siden. Da registrerte legevakta 92 tilfeller av vold der dørvakter var gjerningsperson. Frem til 28. desember i fjor var tallet redusert til 13 tilfeller.

"
Powered by Labrador CMS