Kroken på døra for vaktselskap

Oslo byfogdembete åpnet i formiddag konkurs i sikkerhetsselskapet som leverer vektere til Oslo kommunes bymiljøetat.

Publisert

Det er Metro Garda Norge AS som nå må legge inn årene etter at tålmodigheten i Skatt Øst tok slutt. Skattemyndighetene har i lang tid hatt penger til gode hos sikkerhetsselskapet, og de så seg derfor nødt til å be Oslo byfogdembete om å åpne konkurs. Bakgrunnen for begjæringen er et krav på cirka 957.000 kroner.

Advokat Stine D. Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale er oppnevnt som bostyrer, og vil etter dagens rettsmøte kartlegge eventuelle andre krav, samt hvorvidt det finnes verdier i boet etter Metro Garda.

Vekterselskapet har, som Aktuell Sikkerhet tidligere har omtalt, hatt betydelige betalingsutfordringer over tid. Dette ga seg senest i høst utslag i at Oslo kemnerkontor sa opp sin kontrakt med Metro Garda, og sparket vekterne deres ut på dagen. Det ble understreket fra kemnerkontoret sin side at de ikke hadde noe å utsette på leveransen av vekter- og resepsjonstjenester, men at oppsigelsen skyldtes vesentlig mislighold av avtalen på andre områder.

– Grunnen til at Oslo kemnerkontor sa opp avtalen i oktober, er at vi i Metro Garda for andre gang ikke har klart å betale skyldig arbeidsgiveravgift innen fristen. Vi lå etter med 250.000 kroner, sa Trond Andreassen til Aktuell Sikkerhet i fjor høst. Han var da ifølge Brønnøysundregistrene styreleder og daglig leder i selskapet.

Når det gjelder leveransen av streifvakter til bymiljøetaten i Oslo kommune, så er dette også et oppdrag som Metro Garda ikke lenger hadde tilstrekkelig tillit til å videreføre. Dette på tross av at de hadde opsjon på forlengelse av leveransen som de har hatt i to år.

– Kontrakten er i avviklingsfasen og ny konkurranse er kunngjort, sa Steinar Johnsen til Aktuell Sikkerhet i fjor høst.

Han er avdelingssjef ved juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i bymiljøetaten.

Eksisterende kontrakt skulle etter planen løpe til månedsskiftet januar – februar. Forholdet mellom Metro Garda og kemnerkontoret var en indirekte årsak til at vaktselskapet ikke fikk fornyet tillit i bymiljøetaten. Nå må bymiljøetaten finne alternative løsninger inntil en ny leverandør er på plass.

– Vi vil så langt det lar seg gjøre bruke egne mannskaper inntil vår nye leverandør kan begynne. Jeg regner med at vi har bestemt oss for nytt vaktselskap innen utgangen av denne uken, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS