Vaktselskap fratatt godkjenning

Rot og mangler med politiattester og utdanning er vesentlige grunner til at politiet tilbakekaller godkjenningen fra et av Oslos vaktselskaper. Politiet har også avdekket at en av selskapets vektere jobbet som ordensvakt på tross av at han var tatt med narkotika og et ulovlig våpen.

Publisert

Oslo-politiet mener å ha avslørt så store mangler i Night Security AS at de nå tilbakekaller sikkerhetsselskapets tillatelse til å drive vaktvirksomhet. Daglig leder Raja Shazad Amin sier til Aktuell Sikkerhet at han mener alt beror på misforståelser. Han vil derfor klage på tilbakekallelsen.

Politiet: Night Security har brutt grunnleggende forutsetninger for å utøve vaktvirksomhet, har graverende mangler i forhold til innhenting av politiattester og selskapet har ikke nødvendig tillit til fortsatt drift.

Fungerende kontorsjef Thomas Kveen ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo-politiet understreker at klagefristen på tilbakekallelsen ennå ikke er ute, og at Politidirektoratet vil behandle en eventuell klage dersom denne kommer innen fristen.

Situasjonen som Night Security har rotet seg opp i gjorde at flere store og populære utesteder i Oslo sentrum måtte kaste seg rundt og engasjere nye vaktselskaper på nyåret. Inntil Politidirektoratet har behandlet en eventuell klage fra selskapet, må Night Security innstille driften. Selskapet har foreløpig ikke bedt om utsatt iverksettelse av vedtaket om tilbakekallelse.

– For oss virker det som om politiet har en agenda mot små selskaper sammenlignet med hvordan de store behandles. Men for all del, det finnes sikkert også feil i vårt system - og det beklager jeg. Likevel føler jeg at vi ikke ble hørt da vi fikk varsel om tilbakekallelse, sier han.

– Vi informerte politiet i forkant av alle kontrollene om tilfeller av mangelfull dokumentasjon, og da synes jeg måten vi nå blir behandlet på er for hard. Vi blir straffet for å være ærlige, legger han til.

Funnene som politiet mener at legitimerer tilbakekallelsen, er gjort under flere kontroller og gjennom selskapets egen innberetning til myndighetene.

Politiet hevder blant annet at selskapets daglige leder har kommet med usannheter om at konkrete personer ikke var i tjeneste for selskapet.

Løgnen ble avslørt da polititjenestemenn under ordensvaktkontroller i Oslo traff de samme personene på jobb for selskapet, blant annet iført uniform og legitimasjonskort fra Night Security. Dette var personer som det ikke var innhentet politiattest for. Det er også avslørt mangler hva gjelder flere andre ordensvakters politiattester.

Da politiet kontrollerte selskapet i slutten av mai i fjor, fantes det ingen oversikt i selskapet over de ansattes vekterutdannelse. Daglig leder kunne ifølge tilbakallelsen ikke forklare hvorfor utdanning ikke var gjennomført på flere vakter.

– Night Security innrømmet også at de har utstedt bevis/bekreftelse for utdanningens trinn 2 på vegne av et annet selskap til tross for at Night Security selv ikke har tillatelse til å drive opplæring.

– Vi har utført utdanningen i henhold til hvordan vår kursleverandør har forklart at er riktig. Da politiet gjorde oss oppmerksomme på at dette er feil, endret vi umiddelbart rutinene, sier den daglige lederen.

Da tilbakekallelsen nylig ble utstedt, manglet fortsatt politiet dokumentasjon på full vekterutdannelse for to vakter.

– Dette er dokumentasjon som nå er på plass. For at andre selskaper ikke skal havne i samme situasjon som oss, håper jeg politiet blir flinkere til å gi informasjon og veiledning slik at vi kan dele erfaringer for å få til best mulig praksis, sier Raja Shazad Amin.

– Men er det ikke din plikt som daglig leder å holde deg oppdatert om hvilke lover og regler som gjelder?

– Jo, men jeg mener likevel at politiet bør bli flinkere til å fortelle oss hva som er rett og galt, sier Raja Shazad Amin.

Ut fra den dokumentasjon politiet har mottatt, erkjenner selskapet indirekte at fire ordensvakter i fjor utførte selvstendig vakttjeneste før de hadde fullført vekterutdannelsen. Tre av disse var det heller ikke innhentet politiattest på ved ansettelse.

I tilbakekallelsen legger ikke politiet skjul på at de har hatt problemer med responsen fra Night Security, og mye av dokumentasjonen har de fått etter purringer. Den fremstilles dessuten som svært mangelfull. Blant annet er det stor forskjell på innholdet i selskapets vurdering av egne ansatte og opplysningene som politiet har av de samme personene i politiattestregistret. I praksis innebærer dette at selskapet har gjort egne vurderinger av sine ansatte uten at politiet har utstedt politiattest på de aktuelle vekterne.

Night Security oppga i 2014 at de hadde ni ansatte i driftsåret 2013. For seks av disse er det ifølge politiet mangler med tanke på innhenting av politiattest og/eller dokumentasjon på vekterutdannelse. I arbeidstakerregisteret var det 18. desember i 2014 registrert 20 arbeidstakere i Night Security, hvorav 13 var aktive.

– Med tanke på selskapets størrelse er det registrert mangler hos en stor andel ansatte. Oslo politidistrikt mener Night Security har brutt grunnleggende forutsetninger for å utøve vaktvirksomhet, har graverende mangler i forhold til innhenting av politiattester og selskapet har ikke nødvendig tillit til fortsatt drift, slår politiet fast.

Dette er noe lov om vaktvirksomhet krever i den forstand at foretakets ledelse har plikt til å sørge for at mannskapene har tilfredsstillende vandel. Dette gjelder for både dem som skal utføre vakttjeneste og dem som har oppgaver for øvrig knyttet til vakttjeneste.

– Selskapet erkjenner at de mistet kontroll og ikke førte opplysninger på noen ansatte i en periode i 2013, men sier at det har blitt innført nye rutiner ved innhenting av politiattest, heter det i politiets tilbakekallelse.

– Vi erkjenner det aller meste, men har hele veien forsøkt å være ærlige gjennom våre årlige innberetninger. En av årsakene til at denne situasjonen har oppstått, er mistolkning av reglene om hvordan vekterutdannelsen skal gjennomføres. Hadde ikke vi vært ærlige i innberetningene om dette, ville kanskje aldri tilsynet kommet. Vi føler derfor at vi straffes for hardt, sier den daglige lederen.

– Vi har fulgt regelverket hva gjelder besøkskontroll hos Night Security slik som vi gjør hos alle andre selskaper. Dette innebærer kontroll minst hvert andre år. Kontrollen ville blitt utført uavhengig av innholdet i selskapets innberetninger. Vi behandler for øvrig også alle selskaper som er underlagt lov om vaktvirksomhet likt. Det spiller ingen rolle om selskapet er lite eller stort, sier Thomas Kveen.

– Når det gjelder den ordensvakten som ble tatt med narkotika og for våpenbesittelse, så er jeg enig i politiets vurderinger - og derfor ble han også tatt ut av tjeneste umiddelbart etter at dette ble kjent, sier Raja Shazad Amin.

Night Security ble etablert i 2012. Året etter bokførte selskapet driftsinntekter på 1.473.000 kroner og et overskudd på 43.000 kroner.

– For 2014 må vi tapsføre store beløp på grunn av at to steder vi hadde vakthold på gikk konkurs sier den daglige leder.

Powered by Labrador CMS