Vant stor bymiljøetat-kontrakt

Bymiljøetaten i Oslo kommune har i dag avgjort hvem de skal kjøpe vakttjenester av de kommende to årene.  De to selskapene som konkurrerte i finalerunden var svært jevne på kvalitet, men det ene av dem vant til slutt fordi de hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet.

Publisert

Bymiljøetaten i Oslo kommune har de siste årene kjøpt vektertjenester av Metro Garda som nylig ble slått konkurs av skattemyndighetene. Men allerede før konkursåpningen, var det klart at Bymiljøetaten ikke ville forlenge kontrakten med dem. Også Oslo kemnerkontor kastet Metro Garda ut av kontrakten de hadde med dem i fjor, da de ikke gjorde opp regningene sine hva gjaldt offentlige avgifter.

Når Bymiljøetaten nå har valgt ny leverandør, skjer det etter én forhandlingsrunde og én avklaringsrunde. Mye tyder på at Oslo kommune nå har erfart at det ikke er fordelaktig å kun vekte på pris. Også Gravferdsetaten gikk på en skikkelig smell i fjor, da de også kjøpte tjenester fra et selskap til en svært lav pris. Dette selskapet ble også slått konkurs kort tid etter at Gravferdsetaten valgte dem.

– Vi er veldig fornøyde med denne prosessen. Alle innkomne tilbud er nøye vurdert, ikke minst ut fra faglige behov, sier Osman Ibrahim som er Bymiljøetatens fagansvarlige for kontrakten.

Forskjellen mellom Nokas og Securitas ble vurdert som marginale hva gjaldt den kvaliteten de forpliktet seg til å levere gjennom sine anbud. Når det kom til pris, var Nokas litt rimeligere enn konkurrenten.

Da Nokas til slutt trakk det lengste strået, var det i vesentlighet den totaløkonomiske fordelen som ble avgjørende.

Nokas skal bruke Skan-kontroll som underleverandør. Verdien på kontrakten anslås å være verdt i overkant av ti millioner kroner. I tillegger vil det trolig komme en rekke ekstrabestillinger avhengig av politiske føringer og etatens behov. Dette kan for eksempel være sikkerhetstjenester til ulike arrangementer i Oslo.

Hoveddelen av kontrakten omfatter vakthold ved kommunens inntauingstomt, vakthold på Youngstorget, samt suppleringspatruljering til kommunens egne bybetjenter. I tillegg vil det komme mobilt vakthold med utrykningstjeneste. Nokas vil også være en beredskapspartner ved ekstraordinære hendelser som krever økt innsats fra Bymiljøetaten.

I perioden som Metro Garda leverte til Bymiljøetaten var også Skan-kontroll og Securitas inne som leverandører, henholdsvis med vakthold på taxiholdeplasser i julebordsesongen og i forbindelse med offentlig nyttårsfyrverkeri.

Da Nokas i formiddag ble informert om at de seiret i Bymiljøetatens anbudskonkurranse, var gleden stor.

– Vi er veldig fornøyde med den prosessen Bymiljøetaten har gjennomført i forbindelse med anbudskonkurransen, og gleder oss over den vekt de har lagt på våre løsningsforslag og faglige kvaliteter for øvrig, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

Han håper Bymiljøetatens faglige vekting vil bidra til at andre offentlige etater og virksomheter også retter søkelyset i retning av mer enn bare pris.

– Dokumentet som bekrefter vår leveranse til Bymiljøetaten viser at de er godt fornøyde med både rapporteringsverktøyet vårt og den beredskapsevnen vi til enhver tid har når situasjoner som krever ekstra innsats oppstår. Dette er en avtale som er viktig for Nokas, ikke minst fordi den skaper arbeidsplasser og sysselsetting, sier Mauritzen.

– Det er også gledelig at vi har fått med oss Skan-kontroll som underleverandør med noen av deres spesialtjenester, legger han til.

Securitas ønsker ikke å si noe om Bymiljøetatens valg av ny sikkerhetsleverandør.

– Vi har nettopp mottatt avgjørelsen og vil bruke de neste dagene til å gå gjennom denne. Derfor vil vi foreløpig ikke kommentere saken, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Jarle Ramskjær i Securitas.

– Betyr det at dere vurderer å bruke klageretten?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Ramskjær.

Powered by Labrador CMS