Nokas-allianse
Nokas-allianse

Erobrer Skandinavia sammen

For best mulig å kunne møte fremtidige kriser, inngås det nå et strategisk samarbeid mellom sju norske sikkerhetsaktører.

Publisert

En ny allianse med sju aktører fra norsk sikkerhetsbransje er satt sammen for å gå styrket inn i kampen mot ondsinnede handlinger; her representert ved Mads Skotheimsvik (t.v.), Jahn-Helge Flesvik, Are Sangolt, Bjørge Fredheim og Vidar Gamlem. (Foto: Privat)

Alliansen er et resultat av det stadig økende behovet for hjelp til å stoppe ondsinnede handlinger mot næringsliv og offentlige interesser.

Ett av fortrinnene som aktørene i det nye samarbeidet trekker frem, er at kunder med behov for en helhetlig løsning heretter kan forholde seg til én allianse.

Det er Nokas, Proactima, Datametrix og UMS som fører an i den nye alliansen. Målet er å bli en ledende skandinavisk leverandør av sikkerhetstjenester. I dag har disse fire en samlet omsetning på mer enn seks milliarder kroner, hvorav Nokas står for cirka 4,5 milliarder alene.

Konserndirektør Bjørge Fredheim i Nokas sier at alliansen tilbyr spisskompetanse innenfor helhetlig risikostyring, informasjonssikkerhet, fysisk sikring og varslingssystemer. For å supplere når det gjelder trusselvurderinger, maritim sikkerhet og bakgrunnssjekk har de fire virksomhetene også knyttet til seg Aeger Group, Bergen Risk Solutions og Semac.

Det er flere årsaker til at de ulike aktørene inngår partnerskap nå. I tillegg til at det i Stortingsmelding 37 (2014-2015) fokuseres på nye sikkerhetsutfordringer - både nasjonalt og internasjonalt - hvor terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerheten i det digitale rom trekkes spesielt frem, fokuseres det også på bekjempelse av IKT-kriminalitet. Justisdepartementet har blant annet fulgt opp med en ny strategi mot datakriminalitet.

– Vi har det siste året, både nasjonalt og internasjonalt, merket en markant økning i antall henvendelser fra næringslivet og det offentlige, sier Bjørge Fredheim i Nokas.

Han poengterer at kunder med behov for helhetlige løsninger tidligere har vært nødt til å forholde seg til ulike aktører. Nå skal alliansen representere alle nevnte fagfelt og fremstå som en leverandør.

– Med vår brede nordiske tilstedeværelse vil vi sammen i alliansen samlet sett kunne tilby kundene våre en totalpakke og bistand der de trenger det. Det gjelder både her i Norge og ikke minst når selskapene trenger hjelp ellers i verden, sier Fredheim.

Are Sangolt i Proactima hevder at de sju samarbeidende virksomhetene tilbyr en unik helhetlig tilnærming til og komplementering av sikkerhetstjenesten.

– Det kan være i form av nasjonale og internasjonale trusselvurderinger, bistand rundt informasjonssikkerhet, trening og beredskapsøvelser og krise- og mediehåndtering. Samlet sett fører dette til at vi kan sette i verk alle nødvendige tiltak for å skape trygghet for bedriftene og menneskene som jobber der. Vi vil kunne tilføre ny og høy kompetanse, samt tiltak mot terror, spionasje, kriminalitet og sikkerhet på reise, sier Sangolt.

– Som leverandør og samfunnsaktør er vi opptatt av å spille sammen for å skape økt trygghet, forebygge og jobbe helhetlig mot sårbarheter. Den nye konstellasjonen gjør oss til en betydelig aktør hvor vi samlet sett allerede har en rekke kunder å høste erfaring fra. Vi stiller oss bak visjonen til departementet som sier at det digitale rom også skal være trygt og sikkert, sier CCO produkt og forretningsutvikling Vidar Gamlem i Datametrix.

Powered by Labrador CMS