HIG_Politiet_23.juni2015
HIG_Politiet_23.juni2015

CCIS og lokale politistyrker samarbeider

Politiet i Vestoppland og Center for Cyber and Information Security (CCIS) formaliserer samarbeidet om etterforskning av digital-kriminalitet.

Publisert

Politimester Johan Martin Welhaven i Vestoppland politidistrikt og rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik signerte samarbeidsavtalen denne uka. (Foto: Pressemelding)

CCIS er en del av Høgskolen i Gjøvik (HiG). Avtalen om operasjonelt samarbeid mellom Vestoppland og CCIS ble signert tidligere denne uka.

Politimester J. Martin Welhaven i Vestoppland politidistrikt ser et stort potensiale i samarbeidet, både på kort og lang sikt.

– Vestoppland politidistrikt blir fra 2016 en del av det nye Innlandet politidistrikt. Vi ønsker med dette å få på plass et operasjonelt samarbeid som også det nye politidistriktet kan ta del i, dersom den nye ledelsen ønsker det, sier Welhaven.

I tiden som kommer vil Vestoppland politidistrikt, og kanskje etter hvert Innlandet politidistrikt, dele av sin kunnskap og praktiske erfaring. Dette kan blant annet skje i form av undervisning ved Høgskolen i Gjøvik og gjennom ulike forskningsprosjekter. Hensikten med samarbeidsavtalen er også å knytte nærmere kontakt når det gjelder etterforskningsrelaterte oppgaver knyttet til IKT og sikkerhet.

CCIS, som har et nasjonalt fagmiljø innen etterforskning av digital kriminalitet, samarbeider fra før med Europol, Politidirektoratet, Kripos, Økokrim og Politihøgskolen. Avtalen som er inngått med Vestoppland politidistrikt anses å styrke samarbeidet med lokale politistyrker.

– Avtalen om det praktiske samarbeidet mellom politidistriktet og HiG gjennom CCIS er helt i tråd med den satsningen som høgskolen og CCIS er i gang med. Den samsvarer også med NTNU sine strategier om å samarbeide tettere med samfunnsaktører, sier rektor Jørn Wroldsen HiG.

Direktør Sofie Nystrøm ved CCIS er glad for avtalen som er signert med Vestoppland politidistrikt.

– CCIS er svært positive til at Vestoppland politidistrikt ser mulighetene som vi ønsker å skape sammen med våre partnere. Det er viktig for innlandet at vi sammen med Vestoppland politidistrikt driver kunnskapsutvikling for å bekjempe digital kriminalitet. Vi er i en oppstartsfase og blir formet sammen med vertsinstitusjonen HiG. Det er mer enn 25 partnere som tar aktivt del på ulike måter, sier Nystrøm.

Powered by Labrador CMS