Kofa-medhold etter opera-klage

Den norske Opera & Balletts valg av vakt- og sikkerhetstjeneste-leverandør skjedde i utakt med reglene for offentlig anskaffelse. Det slår en samstemt klagenemnd fast.

Publisert

(Foto: Erik Berg, DNOB)

– Den norske Opera & Ballett har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ved ikke å dokumentere hvordan tildelingskriteriene pris og gjennomføringsevne er evaluert.

Det konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) med i forbindelse med hvordan anbudskonkurransen fra desember i fjor ble behandlet. Formålet med anbudskonkurransen var å finne ny leverandør av vakt- og sikkerhetstjenester.

Det var seks tilbydere i den åpne anbudskonkurransen. En av dem var S.O.S Event Security AS.

S.O.S Event Security nådde ikke opp, men det gjorde Toma Security AS. Kontrakten som sistnevnte fikk med Den norske Opera & Ballett ble estimert til 23 millioner kroner, og Aktuell Sikkerhet skrev tidligere i år at oppdraget krever ti til tolv vektere i tjeneste. Leveransen inkluderer blant annet også alarmoverføring, rykk på alarmer og mulighet for beredskap og øvelser.

I tillegg til vakthold og sikkerhetstjenester i og rundt Operahuset innerst i Oslofjorden, er også sikkerhet knyttet til et lokale på Karihaugen inkludert.

– Vi er veldig godt fornøyde. Seieren betyr utrolig mye for Toma Security sin fremtidige konkurranseevne, sa Rolf Gunnar Reisænen til Aktuell Sikkerhet tidligere i år.

Han er daglig leder og medeier i Toma Security. Da Aktuell Sikkerhet snakket med ham i ettermiddag, var han ikke kjent med Kofa-konklusjonen.

- Vi har levert tjenester til Den norske Opera & Ballett siden 1. april, og er med andre ord godt i gang. Med forbehold om at jeg ikke har satt meg inn i Kofas begrunnelse, ser jeg ingen grunn til å frykte at dette vil endre vårt leverandørforhold til Operaen, sier Reisænen.

Konklusjonen fra Kofa er å regne som en rådgivende uttalelse.

- Vi vurderte anbudene og de angitte tildelingskriteriene grundig, og konkluderte med at Toma Security var den beste leverandøren i denne anbudsrunden. I slike saker er det ofte en vanskelig balansegang mellom viktige krav om innsyn og åpenhet sett opp mot lovbestemte krav om å ta hensyn til hemmeligholdelse av konkurransemessige forhold. I denne anskaffelsen har Kofa tolket disse reglene og den faktiske dokumentasjonen rundt dette annerledes enn oss, men vi tar deres konklusjon til etterretning, sier innkjøpssjef Jørn Eirik Pettersen ved Den norske Opera & Ballett.

- Vil Kofa-avgjørelsen få noen innvirkning på deres kontraktsforhold med Toma Security?

- Vi er nå inne i et velfungerende avtaleforhold med Toma Security, og ser frem å videreføre denne avtalen som planlagt, sier Pettersen.

– S.O.S Event Security er veldig godt fornøyde med Kofas avgjørelse og de momenter som ligger til grunn for denne. Vi vurderer hva vi eventuelt skal foreta oss videre i saken, sier daglig leder Jon Sigurd Jacobsen.

Powered by Labrador CMS