Private inkluderes i beredskapsdag

Tettere samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor er et av målene for å samle en rekke aktører til faglig påfyll på Beredskapsdagen 2015 i Vestfold

Publisert

Det er fylkesmannen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold som slår seg sammen for å styrke kompetansen om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestfold. Beredskapsdagen 2015 arrangeres 19. juni. Den støttes dessuten av Vestfold beredskapsforum som består av nødetatene, Sivilforsvaret og frivillige.

Morgan Sæbø, avdelingsleder i Nokas (Foto: Privat).

I tillegg til de offentlige instanser, er også den private sikkerhetsbransjen invitert for å delta i arbeidet med å realisere beredskapsdagen som markedsføres som et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging.

– At vi som representant for den private sikkerhetsbransjen inkluderes som en naturlig ressurs og selvskreven aktør i forbindelse med Beredskapsdagen 2015 er veldig positivt. Jeg er imponert over den nytenkningen fylkesberedskapssjefen viser ved å invitere oss inn i sitt brukerforum for stat og næringsliv når det gjelder beredskap i Vestfold, sier Morgan Sæbø.

Han er avdelingsleder i Nokas, og sikkerhetsbransjens lokale representant for Beredskapsdagen 2015. Foruten å delta i brukerforumet, sitter han også i programkomiteen.

– Dette blir en fagdag som ikke bare har et omfattende og interessant program, men den er også åpen for alle og rimelig å delta på, sier Sæbø.

Beredskapsdagen 2015 arrangeres på Høgskolen i Buskerud og Vestfold avdeling Bakkenteigen, hvor det i tillegg til fasiliteter for forelesninger blant annet er rikelig utstillingsplass for ulikt materiell og ulike former for praktiskrettet kompetanse. I tillegg til Nokas-engasjementet i forberedelsene, vil sikkerhetsselskapet også ha stand på utstillingsområdet. Det samme kommer blant annet S.O.S Security til å ha.

Fylkesmann Erling Lae skal åpne arrangementet, og statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet følger opp med status og utfordringer som samfunnet har når det gjelder sikkerhet og beredskap.

Deretter slipper rektor Petter Aasen fra Høgskolen i Buskerud til for å presentere deres satsning på samfunnssikkerhet og beredskap. Utover dagen vil professor Per Lægreid fra Universitetet i Bergen snakke om organisering av samme emne, mens fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser tar for seg beredskapen i Vestfold.

Også sikkerhetssjef Henrik Bondo Nielsen og politikommisær Dan Warmin fra Danmark tar turen til Beredskapsdagen 2015. De vil fortelle om sikkerhet ved store arrangementer, og tar utgangspunkt i sin mangeårige erfaring med Roskildefestivalen.

Så langt ser det i tillegg ut til at både PST-sjef Benedicte Bjørnland, Vestfolds politimester Christine Fossen, professor Carlo Aall fra Vestfoldforskning, forsker Gro Hansen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (Nibr) og avdelingsdirektør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer.

Powered by Labrador CMS