Stanley Statnett
Stanley Statnett

Sikrer nasjonal infrastruktur for 92 millioner

Stanley Security skal sikre 137 trafostasjoner for Statnett. Den treårige rammeavtalen har en verdi på 92 millioner kroner og er tidenes største enkeltkontrakt som sikkerhetsselskapet har inngått i Norge.

Publisert

Key account manager Erik Wikeby og segmentsjef Stellan Johansen (begge t.v.) i Stanley Security er blant flere som får ros av administrerende direktør Trond Langeland (med permen) for avtalen som er signert mellom Statnett og Stanley Security. Direktør Anders Larsen, konserndirektør IKT Peer Østli, avdelingsleder Ingrid P. Viddal og prosjektleder Kari Celius – alle de fire siste fra Statnett - vurderte sju tilbydere nøye før valget falt på Stanley Security. (Sølvi K. Pettersen var ikke til stede da bildet ble tatt). (Foto: Even Rise)

– Vi setter stor pris på den tillitten Statnett viser oss. Stanley Security er svært glade for at de valgte oss som samarbeidspartner. Dette handler om å få være med på sikringen av svært viktig og utsatt nasjonal infrastruktur. Trafostasjonene er en svært viktig del av denne infrastrukturen. Sikring reduserer også faren for ulykker ved å hindre at uvedkommende tar seg inn på området, sier administrerende direktør Trond Langeland i Stanley Security.

Den omfattende avtalen som Statnett og Stanley Security signerte tidligere i dag, omfatter ikke bare leveranse av elektroniske sikkerhetsløsninger til 137 av trafostasjonene som Statnett har. Den inkluderer også service og vedlikehold av disse.

I tillegg til treårs-perioden er det en opsjon på ett pluss ett år. Det var sju leverandører, hvorav en utenlandsk aktør, som deltok i anbudskonkurransen.

– Det var krevende å skille dem fra hverandre og til slutt velge den beste, sier prosjektleder Kari Celius i Statnett.

Fagfeltene som avtalen gjelder for er adgangskontroll og adgangskort, samt tilhørende systemer som innbruddsikring og kameraovervåkning.

Ifølge seniorkonsulent for stasjonsanskaffelser i Statnett, Sølvi Kristin Pettersen, er hun trygg på at valget av samarbeidspartner er rett.

– Stanley Security har i konkurranse med andre vist en tydelighet i sin besvarelse. Selskapet nådde høyest i den totale poenggivningen ut fra vurdering av kvalitet, gjennomføring og pris, sier hun.

Statnett vektla også at Stanley Security er tilstedeværende i hele Norge, Skandinavia og i det meste av Europa.

– De er med andre ord representert der vi er representert. I tillegg er de et selskap med lang og bred erfaring, sier Pettersen.

Konserndirektør IKT Peer Østli i Statnett, sier at sikringen av de 137 trafostasjonene utgjør et viktig prosjekt for Statnett, og at avtalen som ble inngått i dag også kan komme til å omfatte flere trafostasjoner.

– Terrortrusselen er en av flere årsaker til at det er økt vilje til å sikre kritisk infrastruktur. Vi velger å sørge for overvåkningen selv, og kommer til å etablere en egen sentral for dette. Der vil vi enten leie inn mannskaper eller ansette egne, sier Østli.

– Vaktsentraltjenester er vel også noe Stanley Security kunne ha levert?

– Stanley Security har en døgnbemannet alarmsentral med meget moderne teknologi og god kompetanse. Derfor er også overvåkning for Statnett noe vi kunne ha utført der. Vi overvåker allerede noe sårbar infrastruktur i Norge, men erfarer i mange tilfeller at de respektive aktørene med eierskap til infrastrukturen ønsker å stå for overvåkningen selv. Dette er noe vi ønsker å utfordre dem på i tiden som kommer, sier Langeland.

Dette er Statnett:

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte cirka 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland (Kilde: pressemelding).

Dette er Stanley Security:

Stanley Security er eid av amerikanske S&P 500-selskapet Stanley Black & Decker og har en omsetning på over ti milliarder dollar.

Som verdens største leverandør av tekniske IT-baserte sikkerhetsløsninger og tjenester for bedriftsmarkedet, er de verdens største med sin omsetning på rundt 18,6 milliarder kroner. Selskapet, med over 10.000 næringslivskunder, hadde en omsetning i Norge på 468 millioner kroner i 2013. De er representert i alle fylker og har i Norge 320 heltidsansatte (Kilde: pressemelding).

Powered by Labrador CMS