Søndagshandel: Sårbart for kriminalitet

- Redusert bemanning hos politiet og sikkerhetsselskapene på søndager, er en av årsakene til at søndagsåpne butikker vil kunne bli sårbare for kriminalitet

Publisert

– Høy kontantbeholdning, minimumsbemanning og økt tilgjengelighet er andre faktorer som vil endre dagens trusselbilde, sier analytiker Roger Stubberud.

Han driver Procope AS, og har på oppdrag for Skan-kontroll AS laget «Trendrapport 2015 – kriminalitetsutviklingen i handelsnæringen».

– Det er ikke gjort noen konsekvensanalyse av hvordan søndagsåpne butikker vil kunne påvirke trusselbildet for varehandelen. Men det er åpenbart at faktorer som økt tilgjengelighet, økt kontantbeholdning og minimumsbemanning bidrar til å øke sårbarheten og risikoen for å bli utsatt for kriminalitet, heter det i trendanalysen.

Det slås også fast at blant annet politiet og sikkerhetsbransjen har mindre bemanning på søndager enn på andre dager i uka.

– Tradisjonelt har søndagene vært preget av færre hendelser enn andre dager i uka. Det er mulig at dette vil endre seg, men i hvor stor grad og på hvilke måter er usikkert, går det frem av trendanalysen.

Ifølge en undersøkelse gjort av Fafo går det frem at 199.000 ansatte i varehandelen vil bli eksponert for søndagsåpent. Det samme gjelder 30.000 av de 108.000 som jobber i engrosleddet. Fafo har beregnet at også 13.000 frisører, 10.000 kafé- og restaurantansatte, 15.000 i næringsmiddelindustri-ansatte, 4.000 vektere og 3.000 renholdere berøres, blant annet som en følge av beliggenhet i kjøpesentre.

Powered by Labrador CMS