OHF-logo
OHF-logo

Utstyrer medlemmer med trygghets-oblat

Medlemsbedriftene i Oslo Handelsstand Forening kan nå gjøre seg fortjent til en Trygg Handel-oblat.Den viser både kunder og kjeltringer at virksomheten tar sikkerheten på alvor.Politimester Hans Sverre Sjøvold hilser tiltaket velkommen.

Publisert

Politimester Hans Sverre Sjøvold (Foto: Even Rise)

– Det er veldig bra at handelsnæringen tar ansvar for egen sikkerhet!

Slik ser trygghetsmerket ut.

Politimester Hans Sverre Sjøvold ga i dag Oslo Handelsstands Forening ros for det kontinuerlige arbeidet de driver for å etterleve slagordet «Trygg handel i en trygg hovedstad».

I samarbeid med deres trygghetsrådgiver Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå, har handelsstandsforeningen de siste månedene utarbeidet en oblat med teksten «Trygg Handel». Denne skal festes synlig ved kvalifiserte butikker eller utesteder, og være et kvalitetsbevis på at kundene skal kunne føle seg sikre på at virksomheten har gjennomført et minimum av trygghetshetstiltak.

– Lederne i hver enkelt medlemsbedrift som mener å ha gjort seg fortjent til vår oblat, er selv ansvarlig for å tilfredsstille kravene. Vi stoler på deres signerte egenerklæring, men stiller selvsagt opp med råd og hjelp gjennom prosessen til alle som har behov for det. Det vil bli gjennomført stikkprøver for å avdekke eventuell juks, sier administrerende direktør Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands Forening.

Administrerende direktør Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands Forening (Foto: Even Rise).

Under dagens presentasjon av oblaten, poengterte Steinar Vadla Risa at Oslo-politiet er svært foroverlente i sin kriminalitetsbekjempelse. Samtidig understreket han at handelsnæringen selv også må yte sitt.

– Derfor har vi laget en kravspesifikasjon som tilsier at den enkelte bedrift må utarbeide egne sikkerhetsrutiner, iverksette nødvendige fysiske sikkerhetstiltak og gi samtlige medarbeidere tilstrekkelig opplæring for å ivareta både egen, bedriftens og kundenes trygghet, sier Vadla Risa.

– Alle må dessuten også etablere et ettervern for medarbeiderne sine, samt ha en plan for å bidra til felles trygghetstiltak i eget handelsmiljø. Trygg Handel symboliserer trygghet for kundene, men vil forhåpentligvis også bidra til å skremme tyvene, legger han til.

Foruten å rose handelsnæringen for deres kriminalitetsbekjempende arbeid, ga politimester Hans Sverre Sjøvold sikkerhetsbransjen en del av æren for Oslos positive kriminalitetsutvikling. Dette gjelder spesielt lommetyverier og boliginnbrudd.

– Tilbakemeldinger med observasjoner som sikkerhetsbransjen kommer med til oss styrker veldig ofte forutsetningen vår for å løse en sak, sier Sjøvold.

Steinar Vadla Risa, trygghetsrådgiver OHF (Foto: Even Rise)

Han viste flere ganger til den såkalte Oslo-modellen, og siktet dermed både til den private og den offentlige sikkerhetsbransjen. Oslo-modellen er utarbeidet gjennom et trygghetsindeksarbeid som Bymiljøetaten i Oslo kommune står bak. Denne fokuserer på å inkludere alle etater og frivillige som jobber med trygghet, og å få disse til å snakke sammen.

Politiførstebetjent Morten Haukeland ved Sentrum politistasjon understreket politimesterens fokus på hvor viktig informasjonsdeling er mellom ulike grupperinger med felles mål om å forebygge kriminalitet.

– Det er fullt mulig å dele informasjon på måter som ikke bryter med taushetsplikten eller personvernreglene. Vi må kutte ut kosemøtene og sammen skape en struktur, et system og en kultur for dette. På den måten vil alle ha forutsetning for få mer ut av ressursene sine, sier Haukeland.

Med mangeårig etterretningsbakgrunn kom politiførstebetjenten også med en bønn til de næringsdrivende under møtet i Oslo Handelsstands Forening:

– Det er ikke politiet, men som oftest gårdeierne, serveringsstedene og butikkeierne som eier problemene som oppstår. Derfor er det viktig at dere er deres ansvar bevisst når noe skjer. Sørg for – enten selv eller ved hjelp av vekterne dere engasjerer – å få mest mulig relevante opplysninger inn i anmeldelsene dere leverer. På den måten økes muligheten for oppklaring. Dere må holde orden i eget hus. Det er noe som spiller oss gode, og som bidrar til at vi sparer mye unødig arbeid og utrykninger – noe som igjen frigjør ressurser til bruk når det virkelig oppstår behov, sier Morten Haukeland.

Politiførstebetjent Morten Haukeland (Foto: Even Rise)

Les mer om Oslo Handelsstands Forenings møte om en trygg hovedstad i neste papirutgave av Aktuell Sikkerhet.

Powered by Labrador CMS