overlevering_datakrimstrategi_smedsrud_brein_karlsen
overlevering_datakrimstrategi_smedsrud_brein_karlsen

– Vi skal være foregangsland i datakrim-bekjempelse

Justis- og beredskapsdepartementet mottok tirsdag rapporten om datakrimstrategi basert på dagens trusselbilde og hvordan bekjempelsen av IKT-kriminalitet foregår i dag.

Publisert

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud (tv.) gir Datakrimstrategien til statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

I tillegg har arbeidsgruppen, under ledelse av professor dr juris Jon T. Johnsen, gitt en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende. Det foreslås i den forbindelse en overordnet strategi med tiltak for bekjempelsen av IKT-kriminalitet.

– Visjonen for strategien er slik:

Norge skal være et av foregangslandene i bekjempelse av datakriminalitet, og på denne måten bidra til en trygg bruk av datasystemer for å sikre verdiskapning, demokrati og velferd, skriver Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) på sine nettsider.

NSR har på lik linje med Politidirektoratet, PST, Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, E-tjenesten, Påtalemyndigheten, NorSIS deltatt i gruppen. Den er nedsatt av Politidirektoratet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Selv om den registrerte datakriminaliteten i Norge internasjonalt sett er lav, er mørketallene store. Kriminaliteten er økende og det fremtidige skadepotensialet er stort. Arbeidsgruppen mener at dette må ligge til grunn for ambisjonsnivået i satsningen mot IKT-kriminalitet, skriver NSR.

"
Powered by Labrador CMS