Henrykt over direktør-ansettelse

Kvinnen som i dag ble ansatt som direktør ved Center for Cyber and Information Security, søkte jobben fordi hun anser kompetanseutvikling innen informasjonssikkerhet som det viktigste man kan gjøre for å sikre Norge en fremtidig bærekraft.

Publisert

Sofie Nystrøm er ny direktør ved CCIS. (Foto: Gunnar Kopperud)

Sofie Nystrøm heter kvinnen som styreleder Morten Irgens er henrykt over at ville bekle direktørstillingen ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik.

– Norge etablerer en signifikant nasjonal og europeisk posisjon med CCIS, og trenger en tydelig og dyktig leder med sterk kompetanse innen informasjonssikkerhet. Nystrøm er alt dette og mer. Vi er svært glad for at hun kaster seg inn i jobben som leder for CCIS, sier Irgens.

– Jeg har jobbet med sikkerhet hele min karriere, og søkte meg til CCIS fordi det å utvikle kunnskap og kompetanse innen informasjonssikkerhet er noe av det viktigste vi kan gjøre i Norge når det gjelder å sikre fremtidig bærekraft, sier Nystrøm.

Nystrøm er i dag utvalgsmedlem i Regjeringens nye Digitale Sårbarhetsutvalg. Hun har tidligere vært Vice President og Head of Group Security i Telenor Group, og divisjonsdirektør og Chief information security officer i DNB Bank med konsernansvar innenfor sikkerhet, compliance og risikostyring.

Nystrøm ledet nyetableringen av NorCERT i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og har i tillegg erfaring fra SIS (nå NorSIS) hos SINTEF. Hun har også jobbet for Sun Microsystems labs i Silicon Valley.

Den nye direktøren har mastergrad fra Purdue University i USA innenfor Computer Sciences and Information Security. Der arbeidet hun også med forskning for Center for Education and Research in Information Assurance and Security (CERIAS).

– Sofie Nystrøms brede bakgrunn fra informasjonssikkerhetsindustrien gir henne et verdifullt bakteppe når hun nå som direktør for CCIS skal være en brobygger mellom akademia, offentlige virksomheter og næringslivet.

Det sier dekan Nils Kalstad Svendsen ved avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) på Høgskolen i Gjøvik.

– Som vertsinstitusjon for CCIS er Høgskolen i Gjøvik og IMT svært fornøyd med å få Sofie med på laget som etablerer CCIS som Norges viktigste kunnskaps- og kompetanseutviklingssenter innen fagområdet, legger han til.

– CCIS er en frontrunner i forhold til å sikre kompetanse innen informasjonssikkerhet. Det skal bli spennende å jobbe med så dyktige mennesker, sier Nystrøm.

CCIS er et partnerfinansiert forsknings- og kompetanseutviklingssenter. Forsvar, sikkerhetsmyndigheter, næringsliv og akademia har gått sammen om å danne en sterk samarbeidsmodell.

– At senteret har så mange partnere gjør det hele ekstra spennende og bidrar til å gjøre jobben veldig interessant, sier hun.

Den nyansatte direktøren tiltrådte stillingen allerede 18. mars og vil i starten fokusere på å få på plass en langsiktig finansiering for senteret.

– Nå i etableringsfasen vil fokuset være på å få de store byggeklossene på plass. Langsiktighet er en nøkkelfaktor. Vi skal også sørge for at partnerne får det de forventer, samt sikre rekruttering til senteret.

Powered by Labrador CMS