Nøkkelen ligger i utdanning

- Men kan du ikke legge alt av metall på båndet samtidig da! Den kvinnelige sikkerhetsvakten ved Københavns lufthavn Kastrup var synlig irritert på denne klønete nordmannen som fiklet sånn med alt han hadde i lommene før han kunne slippe gjennom sikkerhetskontrollen.

Publisert

Og denne nordmannen, det var meg.

Heldigvis bruker jeg ikke BH. Da slapp jeg i hvert fall den berømmelige spilesjekken, som så mange kvinner har klaget på nettopp her ved Kastrup.

Siden BH-er med bøyler av metall får alarmen til å pipe, skal vekterne føre fingrene under brystet langs BH-ens bøylekant for å sjekke om vedkommende har skjult våpen eller håndgranater i plagget, en sikkerhetssjekk som har falt en del kvinner tungt for brystet.

Også i Norge har blant annet kvinnelige bakkeansatte i SAS gitt uttrykk for at de er lei av å bli klådd på.

Vi har forståelse for at grundige sikkerhetskontroller må finne sted på flyplassene. Luftfarten er blitt et mål for terrorister over hele verden. Men det vi ikke forstår, er at kontrollene må gjennomføres så til de grader firkantet og med en service som glimrer totalt med sitt fravær.

Hver dag blir for eksempel 1500 flygere sjekket i Norge, på kortbanenettet blir flere av dem kontrollert flere ganger daglig. Flygerne har et stort sikkerhetsansvar for sine passasjerer i luften, og når de sjekkes på alle bauer og kanter etter et kort toalettbesøk, da er ikke sikkerhetskontrollen smidig. Når kvinnelige rullestolbrukere og musikere med sine feler stoppes i sikkerhetskontrollen, da er heller ikke kontrollen smidig. Dette er ikke terrorister som utsetter luftfarten for fare.

Et titimers kurs i mellommenneskelige relasjoner er ikke nok i denne sammenhengen. Det må legges langt større vekt på kundebehandling og service i utdanningen av flyplassvektere.

Snart skal de store sikkerhetskontraktene både for hovedflyplassen og alle øvrige norske flyplasser ut på ny anbudsrunde. Her må brukerne kjenne sin besøkelsestid. Dette er luftfartsmyndighetenes sjanse til å stille krav og bidra til å sette standard for sikkerhetsarbeidet ved norske lufthavner.

Med vennlig hilsen

Jan Tveita

Powered by Labrador CMS