Svein H. Dahle, Johan Rognlien Olsen, Sverre Sjøvaag Olsen og Kenneth Furesund
Svein H. Dahle (f.v.), prosjektingeniør Johan Rognlien Olsen, prosjektleder Sverre Sjøvaag Olsen og Kenneth Furesund tok utfordringen på strak arm da Entra ville ha moderne adgangskontroll og automatikk i den historiske Tollgaarden i Oslo.

– Gjør suksess med medarbeider­skap

Suksessen for Arexa kom raskere enn eierne drømte om. 2022-omsetningen på 41,5 millioner kroner ga nesten 3,5 millioner kroner på bunnlinja. 2023-tallene forventes å bli enda bedre.

Publisert

Arexa AS har for alvor etablert seg som en solid leverandør i det tekniske sikkerhetsmarkedet. Selskapet ledes av Svein H. Dahle, som har Kenneth Furesund med seg som leder for salg og forretningsutvikling. De to eier nærmere 75 prosent av selskapet, og har en filosofi om at de ansatte skal kunne være medeiere. Per i dag har 15 av de ansatte benyttet seg av muligheten.

– Vi er veldig opptatt av medarbeiderskap. Derfor forsøker vi å skape en kultur der ledere og ansatte tar felles ansvar. Det har vi lykkes godt med, sier Dahle og Furesund.

Gamle kolleger

Arexa er en videreføring av GK Sikkerhet som ble etablert i 2017. Både Dahle og Furesund var med da GK Norge skulle satse på teknisk sikkerhet den gang. Begge hadde lang bransjeerfaring, vesentlig fra adgangskontroll, lås og beslag. De var kolleger gjennom mange år, sist i Certego før de begynte i GK.

Mindre enn tre år etter GK Sikkerhets etablering fikk konsernet i 2020 en ny strategi – og sikkerhet skulle ikke være et eget fagområde i fremtidens GK Norge. Det ga Dahle og Furesund mulighet til å overta og videreføre virksomheten.

Lærling Oliver Taylor, Mathias Pedersen og Dan Frank
Lærling Oliver Taylor (f.v.) og sikkerhetsteknikerne Mathias Pedersen og Dan Frank jobber iherdig for å bli ferdig med en stor montasjejobb i lokalene til Utdanningsdirektoratet, vegg i vegg med Tollgaarden.

50 millioner kroner

Med rak rygg og stor optimisme, takket de ja. Hovedkontoret ble etablert i leide lokaler hos GK Norge på Ryen i Oslo. Samtidig satset Arexa på to av GK Sikkerhets tidligere avdelinger, nærmere bestemt i Innlandet (Furnes) og i Rogaland (Sandnes).

Etter den tid har pilene pekt oppover, med god vekst og lønnsomhet i alle avdelinger.

– Helt fra planleggingsfasen har vi hatt konkrete og hårete økonomiske mål i forretningsplanen vår. Nå som vi nærmer oss slutten på 2023, kan vi med glede konstatere at omsetningen er nær ved å passere omsetnings- og resultatmålet for 2024. Det betyr at årets omsetning blir cirka 50 millioner kroner, noe som er 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Er vi dyktige nok, kan vi notere oss et driftsresultat på nesten fem millioner kroner ved årets slutt, smiler Dahle og Furesund.

Juridiske spilleregler

I dag har Arexa 24 ansatte, hvorav fire er lærlinger. Bedriften ser stor verdi i å kunne bidra med rekruttering og opplæring innen sikkerhetsfaget hvor kompetente kandidater er mangelvare.

– Hva er nøkkelen til den raske suksessen?

– Først og fremst det nevnte medarbeiderskapet. Vi bruker ekstern bistand med solid kompetanse på dette området. I tillegg til kontinuerlig oppfølging av de ansatte, er medarbeiderskap ett av flere temaer på

«Arexa-døgnet». Det er et årlig arrangement hvor samtlige ansatte samles, sier Dahle.

– Under «Arexa-døgnet» gjennomgår vi først og fremst strategiplanen. Vi dyrker selskapets DNA: Arexa skal være et trygt og fremtidsrettet førstevalg, vi sikrer det som betyr noe for kundene våre og holder det vi lover. Hele organisasjonen skal være inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig, legger han til.

– For at vi skal lykkes i prosjekter, er det viktig at alle involverte har innsikt i og forståelse for de juridiske spillereglene vi hele tiden må forholde oss til. Dette er en del av agendaen under «Arexa-døgnet». For prosjektlederne er det i tillegg en egen leksjon med entrepriserett. I den går vi dypere inn i materien, sier Furesund.

Struktur

Under «Arexa-døgnet» skapes det også forståelse for viktigheten av de merkantile oppgavene i samtlige ledd. Dette handler ifølge Dahle om struktur; ikke bare for å sikre inntjening i det daglige, men også for å unngå juridiske utfordringer i ettertid. Selskapets regnskapsfører, advokat og samarbeidspartner innen arbeidskultur og medarbeiderskap deltar hvert år.

– Tidsforbruk biter oss i halen hele tiden. Derfor er det viktig med bred forståelse av hvordan bedriften drives. Hva er inkludert og hva er ikke inkludert i et prosjekt? Det er kunnskap som er avgjørende å ha for alle, hvis driften skal være effektiv og optimal, sier Dahle.

Duoen som styrer Arexa, mener at selskapets bevisste valg om å skape lønnsomhet foran vekst er avgjørende for hvor de er i dag. Det samme gjelder deres standardiserte produkt-, tjeneste- og løsningsstrategi.

– Ett av målene våre nå, er å øke antall service-avtaler vesentlig. I det markedet er det uten tvil et uforløst potensial. Vi er også bevisste på gjenbruk, og vinner en del på vårt miljøfokus, sier de.

Martin Helle, Halvor Nilssveen, Håkon Brukstuen og Johan Johnstad
Sikkerhetstekniker Martin Helle, prosjektingeniørene Halvor Nilssveen og Håkon Brukstuen, samt sikkerhetstekniker Johan Johnstad er i gang med å fullføre en stor jobb i Fylkeshuset på Hamar.

Trygg og sikker sysselsetting

Arexa har merket at utbyggingen av datasentre har tatt av, og er involvert med leveranser til flere. Totalentreprisene er store, og Arexa har hittil hatt underleveranser som hver gir en omsetning på tre-fire millioner kroner.

– For oss er det akkurat passe store ordrer. Det er slik vi liker dem. Datahaller er et segment vi satser i, sier Dahle.

Aktuell Sikkerhet har tidligere skrevet om samarbeidet mellom GK Sikkerhet og Eidsvoll kommune. Avtalen er videreført i Arexa og gir trygg og sikker sysselsetting.

Eiendomsselskapet Entra er blant Arexas absolutt største kunder. Tollgaarden i Schweigaards gate i Oslo er et av mange bygg hvor Arexa har levert sikkerhetsanlegg til dem.

DNB Eiendom er også en betydelig samarbeidspartner. Om ikke lenge starter de med utskifting av hele alarm- og adgangskontrollanlegget for dem i Vitaminveien i Oslo. Det er eiendommen hvor blant andre Volvat, Sector Alarm og Certego holder til. Jobben blir ekstra utfordrende fordi det er sykehusvirksomhet i deler av bygget.

– Psykiatribygget på Ila, som erstatter Dikemark, er også et viktig prosjekt vi er inne i. Der er vi underleverandør av adgangskontroll, overvåkingskameraer og alarm for Lefdal Installasjon, sier Kenneth Furesund.

Vegard Hol, Per Ove Rasmussen og Ole Kaheim
Tekniker Vegard Hol (t.v.) og prosjektingeniør Per Ove Rasmussen (t.h.) i samtale med prosjektleder Ole Kaheim fra Total Betong AS om jobben på Bykronen i Stavanger.

150 kortlesere

Både i Innlandet og i Stavanger er Arexa godt sysselsatt. Avdelingen i Furnes er i ferd med å sluttføre en stor leveranse i Fylkeshuset på Hamar.

I det rehabiliterte bygget monteres det til sammen 30 kameraer, innbruddsalarm som er fullintegrert med Arx, bom og adgangssperre.

– Og kortlesere; 90 online-lesere og 60 offline-lesere, sier prosjektingeniør Halvor Nilssveen.

Bykronen

I Rogaland har avdelingsleder Svein Magne Løvås mer enn nok å henge fingrene i. Han og fire kolleger i Sandnes, inkludert en lærling innen lås og beslag, fyller dagene sine og vel så det.

– Ett av prosjektene vi jobber med nå, er Bykronen. Vi er akkurat ferdige med å levere lås og beslag til et stort, rehabilitert næringsbygg der. I tillegg bygges det fire boligblokker i samme prosjekt, som vi også leverer lås og beslag til. Den dyreste leiligheten er priset til 45 millioner kroner, sier Løvås.

Arexa i Stavanger er også tildelt leveransen av lås og beslag til et mer enn 20.000 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg på Forus. Der skal oljeserviceselskapet Interwell ha kontorer og verksted.

Powered by Labrador CMS