DSS har valgt Caverion som til å installere, drifte og vedlikeholde alarm- og adgangskortanlegg for Regjeringens bygg i Oslo.

Caverion ny hovedleverandør til DSS

Caverion trakk det absolutt lengste strået i konkurransen om levering av alarm- og adgangskontrolltjenester til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Også tre andre sikkerhetsselskaper er knyttet til avtalen.

Publisert

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) lyste i vår ut anbudskonkurransen «Rammeavtaler adgangskontroll». Nå mot slutten av sommeren er det avgjort hvem de velger som leverandører.

Fakta om DSS:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor, ved kjøp eller egen produksjon. Deres helhetlige kunnskap om departementenes behov gjør dem, ifølge seg selv, unike i å levere og utvikle sikre og effektive tjenester for regjeringen og departementene.

  • Digitale tjenester
  • Fasilitetstjenester
  • Sikkerhetstjenester

Hovedformålet med anskaffelsen er å etablere rammeavtale med en eller flere aktører som kan levere programvare, utstyr og vedlikeholds- og bistandstjenester til DSS sitt alarm- og adgangskontrollanlegg.

De to rammeavtalene som signeres i disse dager, er den store «Kjøpsavtalen» og den langt mindre «Programvareavtalen». Førstnevnte har en varighet på tre år, med opsjon på forlengelse i inntil fire år. Programvareavtalen gjelder for minimum fire år.

Ut fra avtalen som «Kjøpsavtalen» erstatter, er det grunn til å tro at «Kjøpsavtalen» utgjør en omsetning på langt over 100 millioner kroner i løpet av treårs-perioden.

Sparsomme

DSS er av sikkerhetsmessige grunner meget sparsomme med informasjon om alarm- og adgangskontrollanleggene sine, og den nå gjennomførte anbudskonkurransen. I offentlig informasjon går det frem at «Kjøpsavtalen» omfatter kjøp og vedlikehold av «utstyr som sentralutstyr, periferiutstyr (kortlesere, detektorer etc.), installasjonsmateriell, adgangskort, produksjonsutstyr og øvrige driftsmidler inkludert installasjon og service/feilretting».

Etter en grundig gjennomgang av tilbud fra fire aktører, valgte DSS Caverion Norge AS som preferert leverandør. De fikk en total-poengsum på 98,28 - og ble rangert som best. Caverion var nest lavest på pris.

Avarn Security AS (tidligere Nokas) ble rangert som nummer to med 97,12 poeng, og Oneco Technologies AS – med anbudskonkurransens laveste pris – endte med poengsummen 96,20 på tredjeplass. Avarn Security var dyrest blant tilbyderne.

Da DSS ønsket å inngå parallelle rammeavtaler med tre leverandører, er de to sistnevnte karakterisert som «avtalepart i leveranser knyttet til mini-konkurranser i Kjøpsavtalen».

Direktør for smart-teknologi i Caverion, Knut Erik Melstrøm, har – sammen med kollegene – grunn til å glede seg over avtalen som i dag ble signert med DSS om teknisk sikring.

Det fjerde selskapet som ga tilbud på «Kjøpsavtalen» er Stanley Security AS. De har hatt avtalen siden 2007, men med poengsummen 90,76 og fjerdeplass ble de utkonkurrert – og fikk ingen kontrakt i «Kjøpsavtalen». Tilbudet fra Stanley Security hadde nest høyeste pris blant de fire.

– Teknologien må fungere til enhver tid for å ivareta sikkerheten til menneskene som bruker regjeringsbyggene, understreker Knut Erik Melstrøm i en kommentar til tildelingen. Han er direktør for Smart-teknologi i Caverion.

– Teknologi og omgivelsene vi skaper påvirker samfunnet vårt og måten vi lever og jobber på. Men, det handler jo faktisk ikke om selve teknologien. Det handler om hva teknologien gir oss. Når Caverion leverer sikkerhet så handler det om trygghet. Vi kaller det «Secured by Caverion», legger han til.

Caverion har fra før avtale med DSS om leveranse og vedlikehold av ITV.

Programvare

Når det gjelder «Programvareavtalen», som er en avtale om kjøp og vedlikehold av programvare for alarm- og adgangskontrollanlegget, samt versjonsoppdatering, utvidelser og teknisk bistand ved oppgradering, oppdateringer, endringer og feil, er denne tildelt Stanley Security.

Stanley Security troner øverst blant de fire tilbyderne med 99 poeng og laveste pris. Caverion Norge endte på andre plass med 97,37 poeng, mens Oneco Technologies og Avarn Security havnet på henholdsvis tredje og fjerdeplass med 96,70 og 92,24 poeng.

Aktuell Sikkerhet har fått innsyn i tildelingsbrevene fra DSS som er sendt til tilbyderne, men av sikkerhetsmessige grunner er de enkelte tilbydernes poengoppnåelse innen kvalitet, pris og sikkerhetsforståelse sladdet. Utover å få vite tilbydernes plassering seg imellom når det gjelder pris, nektes det innsyn i hvordan aktørene hevdet seg i de enkelte tildelingskriteriene. Dette begrunnes slik:

«Dokumentet som det er bedt om innsyn i, inneholder opplysninger som kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) anser det påkrevet å gjøre unntak for disse opplysningene. DSS unntar på dette grunnlag de aktuelle opplysningene fra offentlighet med hjemmel i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 24 tredje ledd første punktum. DSS har vurdert meroffentlighet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet, ettersom behovet for unntak veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn.»

Powered by Labrador CMS