Key account manager Geir Sandengen og salgssjef Jahn Gulbrandsen gleder seg til å starte leveransen til Glitrevannverket IKS.
Key account manager Geir Sandengen og salgssjef Jahn Gulbrandsen gleder seg til å starte leveransen til Glitrevannverket IKS.

Glitrevannverket velger Oneco

Seks sikkerhetsselskaper deltok i kampen om levering av elektronisk skallsikring til Glitrevannverket IKS. Anslått verdi på kontrakten, som Oneco Technologies sikret seg, er cirka ti millioner kroner.

Publisert

Disse seks leverandørene deltok i konkurransen: Avarn Security, Certego, Core Security, GK Sikkerhet, Nokas Teknikk Sør og Oneco Technologies.

Sistnevnte vant første og avgjørende runde med en pris på 1.475.795 kroner, nesten 900.000 kroner billigere enn Avarn Security. Gitt at leveransen fungerer som den skal, vil Oneco Technologies også levere i fortsettelsen. Den estimerte totalverdien av den planlagte sikkerhetsinvesteringen er som nevnt cirka ti millioner kroner.

Core Security bød på anbudskonkurransens laveste pris; halvparten av det Avarn Security forlangte.

Hovedvannkilder

Glitrevannverket IKS forvalter hovedvannkildene som forsyner kommunene Drammen, Lier, Asker og Frogn, samt en liten del av Holmestrand. Det er også en reservevannforbindelse begge veier med Asker kommune.

Den elektroniske skallsikringen de nå har bestilt er viktig for å kunne levere tilstrekkelig med vann til deltakerkommunene. Glitrevannverket IKS skal også, ifølge egne nettsider, sørge for et forsvarlig beredskapsnivå ved ekstraordinære situasjoner. De skal i tillegg kunne selge vann til andre.

Hindre fysisk inntrenging

– Glitrevannverket IKS har bestemt å oppgradere sikringen ved sine lokaliteter/objekter for vannbehandling. I dette inngår både elektronisk og fysisk sikring som har til formål å hindre uønsket fysisk inntrengning på oppdragsgivers anlegg. Denne konkurransen gjelder kun elektronisk sikring, heter det i anbudskonkurransen – hvor det også står:

– Sikkerhetsanlegget skal detektere uønsket tilsiktet fysisk inntrenging og gi intern vaktsentral et best mulig grunnlag for å vurdere aksjoner ved alarm, og i ettertid kunne dokumentere årsaksforhold for hver alarm.

Konkurransedokumentene for anskaffelsen, som er gjennomført med bistand fra Innkjøpskontoret AS, inneholder opplysninger om samfunnskritiske funksjoner og er derfor unntatt offentlighet.

– Den elektroniske sikkerheten omfatter adgangskontroll, innbruddsalarm og kameradeteksjon. Vi er veldig godt fornøyde med det arbeidet Innkjøpskontoret har bidratt med, sier driftssjef Renato Coco.

Pris, løsningsforslag og oppdragsspesifikk kompetanse er vektet med 30 prosent hver. Service er vektet med ti prosent.

Slik fordeler total poengsum og pris seg på de ulike tilbyderne:

Tilbydere Total score Pris
Oneco Technologies93 poengNOK 1.475.795,-
GK Sikkerhet89 poengNOK 1.461.897,-
Certego87 poengNOK 1.507.877,-
Nokas Teknikk Sør83 poengNOK 1.530.990,-
Core Security83 poengNOK 1.112.163,-
Avarn Security73 poengNOK 2.357.026,-

Oneco Technologies var eneste tilbyder som fikk full score på sitt løsningsforslag. Det fikk de også på oppdragsspesifikk kompetanse, på lik linje med Certego og GK sikkerhet.

Starter raskt

Salgssjef Jahn Gulbrandsen, i Oneco Technologies divisjon sikkerhet, gleder seg stort over bestillingen fra Glitrevannverket IKS.

– For oss er Glitrevannverket IKS en ny type kunde, som faglig sett er utfordrende med stort geografisk spenn og differensiert behov på ulike lokasjoner. Foruten strøm og olje er drikkevann samfunnets gull. Sikring av drikkevannskildene er avgjørende for å opprettholde landets beredskap, sier Gulbrandsen – og legger til:

– Leveransen starter i løpet av kort tid. Vi var ikke billigste tilbyder, og tildelingen viser derfor at både kompetanse og løsning fra Oneco Technologies scoret høyt. Key account manager Geir Sandengen har gjort en kjempejobb med dette tilbudet, og vil – med meg som overordnet ansvarlig – ha den daglige oppfølgingen av denne viktige kunden.

Powered by Labrador CMS