Knut Gaaserud i Caverion og Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester signerte i går en betydelig avtale om teknisk sikkerhet.
Knut Gaaserud i Caverion og Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester signerte i går en betydelig avtale om teknisk sikkerhet.

Stor politi-kontrakt til Caverion

Caverion Norge skal levere adgangskontroll, TV-overvåking og innbruddsalarm til samtlige bygg i politi- og lensmannsetaten, samt til Politiets Sikkerhetstjeneste.

Publisert

Rammeavtalen for elektronisk sikring ble signert av smartteknologiselskapet og Politiets Fellestjenester (FFT) tidligere i ettermiddag. Caverion er, som eneste leverandør, tildelt delområde to av avtalen som omfatter adgangskontroll, innbruddsalarm og TV-overvåking for «åpne løsninger», inkludert serviceavtale. Verdien på denne kan etter det Aktuell Sikkerhet erfarer være opp mot millioner kroner 400 millioner kroner over sju år.

Bravida er tildelt delområde fire, som omfatter adgangskontroll og innbruddsalarm for «låst system», inkludert serviceavtale. Denne avtalen er foreløpig ikke signert.

Politiets Fellestjenester mottok tilbud fra fem leverandører. To av dem ble avvist. Pris ble vektet med 60 prosent, og kvalitet med 40 prosent.

I tildelingsbrevet som er sendt til Caverion står det at smartteknologiselskapets priser er i tråd med konkurransegrunnlagets forutsetninger:

– Tilbudte priser på serviceavtalen og installasjon av produktene er gunstige sammenlignet med øvrige leverandører. Caverion oppnår høyeste mulige poengscore for dette tildelingskriteriet.

– Vi har stor respekt for politiets kritiske samfunnsoppgaver. De skal jobbe for trygghet, lov og orden. Vi skal bistå med teknologiske løsninger for fysisk sikring, sier administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion.

Han understreker at sikkerhet har en høy verdi i seg selv, men at det er viktig for Caverion at politiet skal få «valuta» for pengene.

– Vi tar i bruk hele potensialet i teknologien for å gi «valuta for pengene», slik at politiet får en merverdi. Det vi spesifikt har gjort, er å sy sammen flere ulike systemer slik at integrasjonen gir mer enn hva de enkelte systemene kan gi hver for seg.

Det sier direktør for smart-teknologi Knut Erik Melstrøm i Caverion. Av hensyn til taushetserklæringer knyttet til rammeavtalen ønsker han ikke å utdype dette ytterligere, utover å si:

Knut Erik Melstrøm har grunn til å glede seg over seieren i den omfattende anbudskonkurransen om levering av adgangskontroll, TV-overvåking og innbruddsalarm til samtlige politi-bygg.
Knut Erik Melstrøm har grunn til å glede seg over seieren i den omfattende anbudskonkurransen om levering av adgangskontroll, TV-overvåking og innbruddsalarm til samtlige politi-bygg.

– Caverion har ekspertise på samtlige tekniske fag. Det gjør at vi kan integrere teknologi fra sikkerhet med annen teknologi, for eksempel audiovisuell teknologi som gir ytterligere merverdi.

Melstrøm understreker at merverdi er viktig i alle Caverions leveranser.

– Vårt tankesett er at når vi leverer til det offentlige, så har vi et særskilt ansvar for å gi mest mulig valuta for pengene – fordi det er folks skattepenger vi bruker, sier han.

Kvalitetskriteriene i anskaffelsen er «organisering og gjennomføring» med 60 prosent, og «nøkkelpersonell» 40 prosent.

– Caverion leverte et svært godt tilbud som dokumenterer at de har forstått bistanden som kunden etterspør, og at de kan håndtere kundens behov på en tilfredsstillende måte. Samlet vurdering er at Caverion dokumenterer svært høy kvalitet gjennom endelig tilbud sammenlignet med øvrige tilbydere. De oppnår dermed høyeste mulige score for dette tildelingskriteriet, heter det i tildelingsbrevet som er sendt til Caverion.

– Tilbyderne ble vurdert på kvalitet, pris og sikkerhetsforståelse, og Caverion er preferert leverandør med høyest samlet score. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester.

Powered by Labrador CMS