Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Nå har de valgt leverandør av teknisk sikkerhet til cirka 150 trafostasjoner.

Statnett signerer teknikk-avtale verdt over 100 mill.

Statnett har valgt partner til overvåking av sine trafostasjoner rundt i Norge. Anbudet er vektet 70 prosent på kvalitet og resten på pris. Forskjellen mellom billigste og dyreste tilbyder er nesten 35 millioner kroner.

Publisert

Det handler ikke om småpenger når Statnett skal kjøpe og installere stasjonsovervåking til sine cirka 150 trafoer. Å vinne denne leveransen anses som svært attraktivt. I den nylig gjennomførte anbudsprosessen kjempet Stanley Security, Caverion Norge og Oneco Technologies i finalen.

Leveransen omfatter blant annet kameraovervåking, alarm og adgangskontroll med naturlig tilhørende utstyr.

Fra 2015 er det Stanley Security som har hatt oppdraget med å sikre den viktige nasjonale infrastrukturen for Statnett.

Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet og derfor svært sårbar.

I 2015 opplyste Stanley Security at avtalen, som den gang hadde en pris på 92 millioner kroner, var selskapets hittil største enkeltkontrakt.

Stolte og glade

Denne gang priset Stanley Security tilbudet sitt med 100.010.459 kroner. Dette var 34.682.709 kroner billigere enn prisen fra Caverion, og 14.608.406 kroner billigere enn prisen fra Oneco Technologies.

Sistnevnte gikk av med seieren – og sikret seg dermed den store avtalen. Varigheten er to år med mulighet til forlengelse i ytterligere seks år. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer er Statnett-avtalen den absolutt største som sikkerhetsdivisjonen i Oneco Technologies har signert.

De vant tidligere i år en kontrakt med Universitetet i Oslo som også er stor.

– Vi er både glade og stolte over tildelingen, men ønsker å avvente ytterligere kommentarer til etter at kontrakten er signert, sier Stellan Johansen og Jahn Gulbrandsen i Oneco Technologies.

De er henholdsvis divisjonsleder IKT og salgssjef divisjon sikkerhet.

Kontraktsignering

Karensperioden for kontrakten utløper 20. august. Det betyr at både Caverion og Stanley Security kan klage på tildelingen innen denne datoen, og at kontrakten først kan signeres når eventuelle klager er vurdert.

Som nevnt prioriterte Statnett kvalitet med 70 prosent da de tre konkurrentene ble vektet mot hverandre.

I tildelingsbrevet går det frem at Oneco Technologies scoret høyest med sju poeng i totalvurderingen av kvalitet. Stanley Security endte på 5,89 poeng, mens Caverion Norge ble tildelt 4,15 kvalitetspoeng. Oppsummert endte Stanley Security, som har hatt kontrakten frem til i dag, på annen plass. Caverion Norge ble nummer tre av de tre prekvalifiserte.

Tidligere i år ble signerte Garda Sikring en kontrakt med Statnett om fysisk sikring. Denne kan være verdt cirka 100 millioner kroner. Denne er omtalt her.

Innen lås og beslag har Statnett også valgt leverandører for fremtiden.

Powered by Labrador CMS