Oneco-seier med vakthold hos AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil de neste årene kjøpe vakttjenester fra Oneco Technologies. Leveransen er del av en rammeavtale som også omfatter service og vedlikehold av adgangskontroll med integrert alarm- og kamerasystem.

Publisert

Oneco Technologies har de siste årene slått seg opp som en stor aktør innen teknisk sikkerhet. Nå har de vunnet sin første rammeavtale som også omfatter mobilt vakthold. Den åpne anbudskonkurransen hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) vant de i konkurranse med tre andre tilbydere.

– Vi bruker vaktselskapet GSS som underleverandør til de mobile vakttjenestene. Dette er et vaktselskap i vekst med oppdrag over store deler av Oslo, også i nærområdet til AHO. I tillegg til vakttjenester, omfatter kontrakten Lenel adgangskontroll med integrert alarm- og kameraløsning, sier Jahn Gulbrandsen.

Han er salgssjef for divisjon sikkerhet i Oneco Technologies, og gleder seg over at de ble valgt av AHO.

– Denne kontrakten viser at vi kan levere mer enn teknisk sikkerhet. Samarbeidet med GSS åpner nye muligheter for oss. Kontrakten med AHO er på to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Dette er en viktig leveranse på lik linje med alle andre oppdrag – store som små, sier Gulbrandsen.

– Vår totalvurdering er at Oneco Technologies sin besvarelse står seg best med tanke på de krav som vi har stilt i konkurransen. De leverte et solid og gjennomarbeidet tilbud, heter det i tildelingsbrevet fra AHO.

De øvrige tilbyderne er Stanley Security, Securitas og Avarn Security.

Tildelingskriteriet som AHO har brukt, er pris (40 %), Oppdragsforståelse (30 %) og kompetanse (30 %). Slik er AHO sin evaluering av de ulike kriteriene:

Score Stanley Oneco Securitas Avarn Security Vekt
Fast månedspris (en rekke tjenester)8,629,787,771016 %
Fast månedspris responstid ved akuttbehov5,563,431,96104 %
Pris per utrykning på alarmer5,786,36108,084 %
Timepris tjeneste ved ekstra behov for vakthold3,865,048,2104 %
Total pris adgangskort og kortlesere2,196,545,07104 %
Påslag utstyr kjøpt fra grossist4,555104,292 %
Total timepris feilretting, montering og programering9,7107,847,216 %
Oppdragsforståelse8109630 %
Kompetanse91010830 %
Total vektet score7,859,128,627,84100 %

– Priskomponenten består av sju underkomponenter. Totalt sett har Oneco Technologies nest høyest vektet score på priskomponenten, heter det i tildelingsbrevet.

Når det gjelder oppdragsforståelse karakteriseres Oneco Technologies sin beskrivelse som god, mens kvalitetssikringssystemet deres omtales som høy klasse.

Frem til nå har Toma Security ivaretatt vaktholdet ved AHO, mens Stanley Security har hatt ansvaret for den tekniske sikkerheten.

Powered by Labrador CMS