Med droneteknologi har HRP blant annet laget en 3D-modell som skal forenkle anbudsprosessen når Oslo Havn kjøper inn sikkerhet til Sydhavna.
Video: HRP AS – HRProsjekt.no

Droneteknologi forenkler anskaffelses-prosess

Da HRP vant konkurransen om å lage anbudsgrunnlag for områdeovervåking og perimetersikring i Sydhavna i Oslo, sendte de selskapets drone til værs. Resultatet imponerer sikkerhets- og beredskapsrådgiver Katrine Brede Didriksen.

Publisert

Sydhavna, som er en del av Oslo Havn, strekker seg over cirka 615 dekar langs Mosseveien mellom Sørenga og Bekkelagsbadet i Oslo.

– For å kunne gjøre jobben ordentlig måtte vi kartlegge og dokumentere hver eneste krik og krok. Det finnes gamle flyfoto med dårlig oppløsning i diverse tjenester på nett som vi kunne støttet oss til. Vi kunne i tillegg valgt å gjennom-fotografere hele området fra bakken med vanlig kamera – og brukt lift eller tatt oss opp i bygg og master i nødvendige situasjoner. Det ville blitt mye dårligere og enormt tidkrevende. Med fantastisk hjelp fra Marius Veen Tjessem, vår fagansvarlig innen droneteknologi, gjorde vi i stedet hele foto-jobben i løpet av en helg, sier Lars Eirik Berg.

– Gjennom dialog og tett samarbeid kommer vi frem til gode løsninger, sier sikkerhets- og beredskapsrådgiver Katrine Brede Didriksen. Lars Eirik Berg, fagdirektør innen sikkerhet og fysisk analyse i HRP, har stor nytte av innspill fra de som har sitt daglige virke i Sydhavna.

Han er fagdirektør innen sikkerhet og fysisk analyse i HRP, og leder oppdraget. Jobben innebærer tett dialog med sikkerhets- og beredskapsrådgiver Katrine Brede Didriksen i Oslo Havn, landets største godshavn.

Didriksen forteller at Sydhavna er et utfordrende område å sikre. Aktivitetsnivået er allerede stort, og planene for byutvikling i Oslo tilsier at det vil bli enda større. Målet er å øke godsmengden med 50 prosent i perioden frem til 2030.

35 ukentlige skipsanløp

– Oslo havn har drøyt 35 ulike leietakere i Sydhavna. Alle har ulike krav til sikkerhet, og flere av dem omfattes av storulykkeforskriften. Det er verdt å nevne at 40 prosent av landets nasjonale drivstofforsyning skjer gjennom Sydhavna, og at det daglig er jernbane-avganger med drivstoff til flyene på Oslo Lufthavn Gardermoen, sier hun.

Ukentlig har Sydhavna cirka 35 skipsanløp. Hver eneste dag passerer cirka 1.500 kjøretøy inn og ut via den eneste kjøreveien som gir tilgang til området. Det meste av trafikken er tungtransport som årlig distribuerer gods tilsvarende flere enn 250.000 20 fot store containere ut og inn. Et stort antall kjøretøy transporterer tørrbulk i form av salt og ulike tilslagsmasser, samt stykkgods.

Sydhavna har i dag sju ulike ISPS-havneanlegg.

God oppgaveforståelse

– Når vi ser hvordan HRP har løst oppgaven så langt, er vi trygge på at vi valgte riktig, sikkerhets- og beredskapsrådgiver Katrine Brede Didriksen i Oslo Havn.

HRP var en av tre aktører som konkurrerte om oppgaven med å prosjektere grunnlag til anbudskonkurransen for perimetersikring i Sydhavna. I tillegg til prosjekteringen skal de også bistå Oslo Havn i selve anskaffelsen og i oppfølgingen av denne.

Anskaffelsen består i hovedsak av økt og forbedret adgangskontroll, kameraovervåking og deteksjon, og kanskje til og med noe radarteknologi. Innkjøpet blir etter planen kunngjort gjennom en anbudskonkurranse senere i høst. Tildelingen vil trolig skje rundt nyttår. Oppstart kan bli i første kvartal 2022.

– Foruten tilbudet fra HRP, fikk vi tilbud fra Rambøll og KPMG. KPMG og HRP ble innbudt til dialogmøte med oss. Totalitet i innhold og god oppgaveforståelse gjorde at vi til slutt valgte HRP, sier Katrine Brede Didriksen.

– Når vi ser hvordan HRP har løst oppgaven så langt, gjør det oss trygge på at vi valgte riktig, legger hun til.

2.750 høyoppløste bilder

Lars Eirik Berg sier at sikkerhetsavdelingen i HRP har flere medarbeidere med solid erfaring fra store prosjekter, og at denne kompetansen er nyttig i oppgaven de skal løse for Oslo Havn.

– I tillegg til kompetansen som HRP har innen sikkerhet, har vi også betydelig teknisk kunnskap i egne rekker. Derfor var det helt naturlig for oss å søke bistand fra vår fagansvarlige innen drone/ROV (Luft og undervannsdroner), sier Berg.

– Vi valgte altså bort den tradisjonelle vandringen på bakken med kart og fotoapparat og tok i stedet i bruk moderne droneteknologi. Resultatet ble meget bra. 2.750 høyoppløste bilder er satt sammen til et mosaikk/oversiktsbilde, samt en 3D-modell med en nøyaktighet som kan avvike cirka tre centimeter. Vi leser med andre ord avstander, volum, vinkler og høyder på et nivå som vi nesten ikke trodde var mulig. Dette gir oss et fantastisk grunnlag for å konkludere med hvor de ulike sikringstiltakene bør plasseres, legger han til.

3D-modellen som HRP har utarbeidet viser hele Sydhavna.

Katrine Brede Didriksen poengterer at grunnlaget fra HRP vil bidra til at også leverandørene får en enklere jobb enn de er vant til. Et eksempel på det, er hvordan modellen av Sydhavna er satt sammen. Samtlige 2.750 bilder i modellen er på 20 megapiksler, og alle rå-bilder er tilgjengelige direkte i modellen. På den måten kan man studere små detaljer, og ikke minst ved behov benytte tilgjengelig data til mange andre formål. Oversiktsbildet i seg selv er over tre GB stort, og har en oppløsning på hele 75.840 x 83.510 piksler.

Det er også tatt flere enn ett hundre 360 graders bilder på utvalgte punkter for enklere å kunne visualisere og beregne dekningsområder og mulige dødsoner.

– Det var det helt naturlig for oss å søke bistand fra vår fagansvarlige innen drone/ROV (Luft og undervannsdroner) da vi skulle lage anbudsgrunnlaget for Oslo Havn, sier Lars Eirik Berg i HRP.

– I tillegg til at bildematerialet forenkler leverandørenes detaljprosjektering, vil alt bildemateriale, inkludert oversiktsbilder og 3D modeller bli overlevert Oslo Havn når vi er ferdige. Datamaterialet utgjør for dette oppdraget godt over 30 GB, så de vil dermed i ettertid sitte igjen med en enorm merverdi, sier Berg.

– Bildematerialet vil være nyttig for oss i mange flere sammenhenger enn bare for denne anskaffelsen. Det kan blant annet brukes i ulike CAD-programvarer i forbindelse med kommende prosjekter, bekrefter Brede Didriksen.

Samspill

– For oss som rådgivningsselskap er det viktig å finne balansepunktet for hva som er godt nok for kunden ut fra eksisterende behov, og legge til rette for at tilbyderne ikke skal kunne overselge. Det er også viktig å stille krav til utstyr som ikke binder kunden til konkrete merker, produsenter og leverandører i mange år fremover. Oslo Havn har Lenel og Milestone i dag, og skal i denne anskaffelsen utvide sine eksisterende systemer på videoovervåking og adgangskontroll, sier Berg.

Katrine Brede Didriksen poengterer at samspillet mellom Oslo Havn og HRP er viktig.

– HRP har kartlagt hele Sydhavna og har sine meninger om hvordan den bør sikres. Vi kjenner den daglige driften og hvilke utfordringer som eksisterer. Gjennom dialog og tett samarbeid kommer vi frem til gode løsninger, sier hun.

Powered by Labrador CMS