Gründer Jens Christian Helgesen gleder seg over nye sykehus-kontrakter, og er svært fornøyd med erfaringene Securinord har gjort seg etter at de ble en del av Prosero Security Group.

Securinord vant nye rammeavtaler:
Leverer sykehus-sikkerhet på hjemmebane

Prosero-bedriften Securinord er tildelt levering av låsesmedtjenester til to sykehus i Nord-Norge. I løpet av fire år vil installasjons- og vedlikeholdsarbeidet trolig gi Harstad-bedriften en omsetning på langt over to millioner kroner.

Publisert

For Securinord innebærer den ene rammeavtalen verdifull sysselsetting på hjemmebane, nærmere bestemt i Harstad.

Den andre rammeavtalen gjelder for lokalene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i Narvik.

Kjøp og vedlikehold av lås og adgangskontroll til sykehuset i Narvik er estimert til 200.000 kroner årlig. For sykehuset i Harstad er det antydet en årlig investering på 350.000 kroner. Rammeavtalene, som formelt er inngått med Sykehusinnkjøp HF, begynner å løpe i midten av januar.

I delkonkurransen for sykehuset i Harstad møtte Securinord AS konkurranse fra Certego AS. På kvalitets-kriteriet fikk begge full score; ti poeng hver.

Når det gjelder beste pris ved nevnte sykehus, vant Securinord med ti poeng mot Certego sine 9,37 poeng.

Daglig leder Terje Karoliussen konstaterer at Securinord har sikret seg kontrakter med to sykehus i nærområdet for de neste årene.

– Securinord AS er samlet vurdert som best for tildelingskriteriene kvalitet og pris. De er vurdert som kvalifisert og oppfyller alle krav, heter det i tildelingsbrevet fra Sykehusinnkjøp HF.

Ett av evalueringskriteriene når det gjelder kvalitet er tilknytning til lærlingeordning.

– Både Securinord og Certego er tilknyttet lærlingeordning, og har dermed fått poengscore ti for kvalitet, poengterer Sykehusinnkjøp.

I delkonkurransen for sykehuset i Narvik var Securinord eneste tilbyder. Harstad-bedriften scoret derfor maksimalt på både pris- og kvalitetskriteriet.

– For Securinord betyr avtalene med Sykehusinnkjøp HF veldig mye. Vi har gjennom mange år hatt betydelige oppdrag for sykehuset i Harstad. Vi er også godt kjente i Narvik hvor vi vurderer å etablere oss med ny avdeling. For de ansatte betyr rammeavtalene for begge sykehuset mye, all den tid arbeidet kan utføres nær der de bor, sier Securinord-gründer Jens Christian Helgesen.

Securinord AS Ble etablert i Harstad i 2010 og er i dag blitt en stor aktør innen låsesmedfaget. Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt at overskuddet i 2019 ble på 2,1 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner kroner. 2020-overskuddet er foreløpig ikke helt klart, men Helgesen sier at omsetningen var tett oppunder 20 millioner kroner. Han forventer at resultatet blir minst like bra i 2020 som i 2019.

Narvik ungdomsskole er en av de store jobbene i Narvik som Securinord avsluttet i fjor. Her er prosjektleder Tobias Bengs (f.v.), samt teknikerne Håkon Jørgensen, Lars-Petter Kampen og Harald Mikalsen sammen med daværende eier Jens Christian Helgesen (2.f.v.) foran skolen.

Høsten 2020 solgte gründeren selskapet til Prosero Security Group.

– I Prosero Security Group opprettholder Securinord sin lokale forankring uten å forsvinne inn i et stort konsern. Vår nye eier ser verdien i Securinords ansatte, og ønsker at vi fortsatt vokser og utvikler oss. Prosero-modellen åpner for et større fagmiljø, sa Helgesen den gang.

– I anbudsarbeidet, både for sykehusavtalene og for flere andre prosjekter, ser vi stor nytte av samarbeidet med andre Prosero-bedrifter, sier Jens Christian Helgesen.

Powered by Labrador CMS