Carl-Axel Hagen har i løpet av et år etablert en avdeling for sikkerhet som legges merke til. Nylig vant HRP en betydelig rådgivningskontrakt med Forsvarsbygg.
Carl-Axel Hagen har i løpet av et år etablert en avdeling for sikkerhet som legges merke til. Nylig vant HRP en betydelig rådgivningskontrakt med Forsvarsbygg.

Til topps i landsdekkende forsvars-konkurranse

HRP feide konkurrentene til side, og er av Forsvarsbygg valgt som foretrukken leverandør av konsulenttjenester innen sikkerhet. Ytterligere fire leverandører inkluderes i rammeavtalen, mens to er ute av konkurransen som følge av for høy pris.

Publisert

Sju konsulentselskaper leverte tilbud til Forsvarsbygg i konkurransen «Rammeavtale – konsulenttjenester innen sikkerhet i prosjekt».

Fem av tilbyderne er etter en omfattende anbudsprosess valgt til å kunne levere. Som den høyeste rangerte i konkurransen vil HRP (HR Prosjekt) tildeles alle oppdragene med en forventet verdi inntil halvannen million kroner.

– Dersom HRP ikke kan levere, eller verdien er høyere enn halvannen million kroner, skal det gjennomføres mini-konkurranser etter fastsatte prosedyrer, heter det i tildelingsbrevet.

I konkurransedokumentene anslås rammeavtalens verdi å bli ti millioner kroner i årlig. Tildelingen er gjort for to år, med mulighet for to års forlengelse. Den totale verdien anslås derfor å bli cirka 40 millioner kroner.

– Leverandørene har gjennom innleverte tilbud forpliktet seg til å levere følgende roller: Datasikkerhetsleder (DSL), prosjektsikkerhetskoordinator, prosjektinformasjonsforvalter, prosjektsikkerhetsleder og rådgiver med risikovurderingskompetanse innen security. Dette kommer frem i konkurransedokumentene.

– Samlet sett leverte HRP det beste teamet til konkurransens laveste gjennomsnittspris, skriver Forsvarsbygg i tildelingsbrevet konkurransens deltakere.

Tilbyderne som ikke tildeles kontrakt, er KPMG og PWC. De leverte de klart høyeste prisene, noe som var den vesentligste årsaken til at de ikke nådde opp.

I konkurransekriteriet pris, som ble vektet med 40 prosent, toppet HRP med karakteren 6,00.

De fire andre ble rangert i denne rekkefølgen etter HRP, og fikk disse karakterene av Forsvarsbygg: Advansia 5,56, Sweco 5,11, Cowi 4,58 og BDO 4,33.

PWC og KPMG ble tildelt karakterene 3,63 og 3,61 i vurderingen av sine priser.

Karakterene for kvalitet, som ble vektet med 60 prosent, er satt slik: HRP 5,67, Advansia 5,4, BDO 5,4, KPMG 5,33, Cowi 5,26, PWC 4,8 og Sweco 4,66.

Ut fra pris- og kvalitetsvurderingene samlet sett, endte tilbyderne i denne rekkefølgen: 1 HRP, 2 Advansia, 3 Cowi, 4 BDO, 5 Sweco, 6 KPMG og 7 PWC.

– Vi er glade for at Forsvarsbygg har valgt oss som leverandør. Vi tilbyr et sterkt tverrfaglig team bestående av rådgivere fra alle våre avdelinger innen IKT- og cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt fysisk sikkerhet og analyse. De fleste har også lang operativ og praktisk brukererfaring med sikkerhet og sikringstiltak. Vi vil derfor alltid ha brukerne i fokus.

Det sier Carl-Axel Hagen som er direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP. Han lover at de skal levere et helhetlig og bredt spenn av konsulent- og rådgivningstjenester innen sikkerhet.

– Vi tror at nettopp vårt fokus på helthetlig og tverrfaglig sikkerhet har vært utslagsgivende i denne konkurransen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med Forsvarsbygg i årene fremover, sier Stian Sæther. Han er avtaleansvarlig og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP.

HRP satset spesifikt på sikkerhetsrådgivning da de i fjor sommer etablerte avdelingen som Hagen er godt i gang med å bygge opp.

Nyheten om rammeavtalen med Forsvarsbygg kommer bare et par uker etter at HRP stolt fortalte at de er godkjent som sikringsvirksomhet (RSO) av Kystverket. Samtidig flagget de også nyheten om at de er blitt landets eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomheter innen innbruddsikring.

Powered by Labrador CMS