0613-aktuellsikkerhet
0613-aktuellsikkerhet

Banebrytende!

Det er betegnelsen politioverbetjent Martin Strand bruker om samarbeidsprosjektet som er etablert mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

Publisert

på siden.

Målet er å spille hverandre gode, blant annet ved å lage en felles standard for kommunikasjonen mellom politiets operasjonssentraler og sikkerhetsselskapenes vakt- og alarmsentraler. I dag er det slik at politiet har egne koder som ikke harmonerer med dem sikkerhetsbransjen bruker – og vice versa. Dette fører i enkelte tilfeller til misforståelser og kan resultere i svært uheldige konsekvenser når det koker som verst.

I tillegg til at aktørenes mål er å enes om ett felles språk i tiden som kommer, er det ingen tvil om at begge parter også ønsker å dra veksler på hverandres kunnskap og innsatsevne. Ingen kan være i tvil om at et hardt presset politi vil kunne frigjøre ressurser til klokkeklare politioppgaver dersom private aktører i større grad anerkjennes og slippes til.

La oss håpe at det gryende samarbeidet får mulighet til å etablere seg i ro og fred uten at altfor mange kritikere forstyrrer. Det finnes neppe noen som er i tvil om det er klare grenser mellom hva som er politioppgaver og hva private kan tillate seg å utføre. Men det er ikke det som er tema i dag, eller i månedene som kommer. Nå skal en arbeidsgruppe med representanter fra begge leire først og fremst sette seg sammen, og deretter starte med å legge føringer for grunnleggende terminologier. Først når alle snakker samme språk, kan en videre tilnærming eventuelt gå seg til.

Politiets initiativ overfor sikkerhetsbransjen er en unik mulighet for sistnevnte. Gjennom prosessen som nå er etablert, er vi overbevist om at politiets tillit til bransjen vil vokse – og at private sikkerhetsselskaper vil bli brukt i økende grad. Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter, men også for et samfunn der det senest i november ble rapportert at hovedstadens innbyggere stadig blir mer redde for å gå ut.

Powered by Labrador CMS