0412_aktuellsikkerhet
0412_aktuellsikkerhet

- Beklagelig, arrogant og respektløst

- At 22. juli-kommisjonen har utelatt vekternes innsats, er ikke bare beklagelig. Det er også dypt respektløst. Rapporten er nok et eksempel på arroganse mot en betydelig yrkesgruppe.

Publisert

Både i akuttfasen etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet og i tiden etter 22. juli 2011 gjorde vektere viktig arbeid som det offentlige ikke maktet selv. (Arkivfoto: Even Rise)

Både i akuttfasen etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet og i tiden etter 22. juli 2011 gjorde vektere viktig arbeid som det offentlige ikke maktet selv. (Arkivfoto: Even Rise)

Leder Aktuell Sikkerhet 04-2012:

22. juli-kommisjonen har ikke, på én eneste av de nesten 500 rapport-sidene som er overlevert til statsministeren, funnet plass til å omtale private vekteres innsats etter fjorårets terrorhandlinger.

Disse vekterne tilhører en yrkesgruppe som hver dag bidrar med en betydelig samfunnsinnsats. 22. juli 2011 og de påfølgende dagene, var intet unntak. Arbeidet de la ned var av stor og avgjørende betydning for nasjonen som brått ble rammet av terror og unntakstilstand.

Derfor er det ikke bare beklagelig, men også dypt respektløst, at kommisjonen har utelatt at 300 vektere fra den private sikkerhetsbransjen bidro stort. De trådte blant annet til med livreddende førstehjelp, evakuering, skadestedsledelse, vakthold og håndtering av døde personer.

Noen handlet instinktivt og på eget initiativ i akuttfasen. Men både politiet, helsevesenet og gravferdsetaten var blant dem som kjapt beordret og bestilte ulike sikkerhetstjenester de ikke selv hadde ressurser til å håndtere. Dette gjaldt blant annet Rikshospitalet, som ikke selv maktet jobben med å få de omkomne inn og ut i forbindelse med obduksjonene.

La det være hevet over enhver tvil: Rapporten fra 22. juli-kommisjonen er et grundig og viktig dokument, med overraskende avsløringer.

For sikkerhetsbransjen er det likevel beklagelig at rapporten aldri kan fungere som eksempel og dokumentasjon på hvor viktig det er at de blir en del av det offentlige beredskaps- og kriseplanverket. Dette har nemlig i lang tid vært svært etterlengtet, og er avgjørende for at sikkerhetsbransjen skal ha forutsetning for å bidra på best mulig måte når kriser oppstår.

22. juli-kommisjonen sier til Aktuell Sikkerhet at de før overleveringen av rapporten, kjente til sikkerhetsbransjens egen evalueringsrapport av 22. juli-innsatsen. De understreker at svært mange profesjoner var involvert, uten at alle er omtalt i detalj.

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen er derfor nok et eksempel på arroganse mot en betydelig yrkesgruppe. En arroganse som i altfor lang tid har uttrykt at vekterne er gode å ha når det gjelder, men at de for øvrig skal holdes utenfor det gode selskap.

Det er å håpe at bransjen ser fremover og fortsetter markedsføringen av seg selv. For når politinorge nå skal formes på nytt, må selskapene i fellesskap jobbe for å overbevise om at det både er vilje og kompetanse til å overta ulike funksjoner som det ikke er nødvendig å belaste politiutdannede med. Ett eksempel er fangetransport i hverdagen. Ett annet er tjeneste i henhold til samfunnets beredskapsplaner hvis kriser skjer…

Flere ledere fra papirutgaven:

Powered by Labrador CMS