Dataslurv bør anmeldes

Skatte­etaten med tidenes gave til kriminelle. Har ved en glipp sendt ut nesten fire millioner person­numre i Norge

Publisert

Skatteetaten har ved en glipp har sendt ut nesten fire millioner person­numre i Norge. Skatte­etaten sendte tirsdag 16/9 ut skatte­lister til en rekke redaksjoner.

Personnumrene skulle vært slettet fra listene, men ved en feil ble nærmere fire millioner person­numre sendt ut, melder NTB.

Person­nummeret er konfidensielt og skal derfor ikke være oppført på listene Skatte­etaten sender ut til redaksjoner.

Listene skulle legges ut slik at publikum kan søke i dem.

- Hvis denne typen beskyttelses­verdig informasjon er utlevert i et slikt omfang, så er det en skandale som nå har rammet Norge på samme måte som det rammet Stor­britannia, sier informasjons­sjef Ove Skåra i Data­tilsynet.

Reddet av rein flaks?

Kanskje har det likevel gått bra - denne gang. For å få tilgang til dataene på cd-platene fra Skatteetaten måtte man nemlig ha en krypterings­nøkkel som er 30 siffer lang.

Denne nøkkelen kunne mediene få ved å logge seg inn på etatens nettsted med et passord som etaten har oppgitt.

Men tirsdag kveld var det ikke mulig å hente ut krypterings­nøkkelen fra nett­sidene til etaten, skriver Aften­posten.

Tar neppe ansvar

At skattelistene har havnet i minste åtte redaksjoner, som har vært sitt ansvar bevisst og ikke offentlig­gjort opplysningene, er ingen unnskyldning.

Ei heller at det lå en krypteringsnøkkel på cd-ene. Det skal ikke mer enn én utro tjener til i én redaksjon før hele person­registret er solgt til kriminelle. Cd-platene ble faktisk distribuert allerede i juni og har siden ligget urørt i redaksjonene. De er nå samlet inn igjen av Skatte­etaten. Men hvem vet om en nysgjerrig ansatt har benyttet de siste måneder til å ta sin egen private kopi?

Personnummeret skulle aldri vært sendt ut. Punktum.

Tiden vil vise om myndighetene virkelig innser alvoret i det de har gjort. Det tviler vi vel på.

Må regnes som kompromittert

Skatteetaten kan f.eks. henvise til at selv om dataene har havnet i gale hender, må man likevel ha en krypterings­nøkkel på 30 siffer for å få tak i dataene.

Det er ingen lett oppgave å skulle knekke en slik kode i dag. Men den kriminelle kan jo bare sitte og ruge på cd-ene i noen år, inntil kode­knekke­programmene er blitt så avanserte at opp­gaven er praktisk løsbar. Person­nummert vårt er (trolig) det samme om ti eller tyve år, og kanskje fortsatt like verdi­fullt som i dag.

Vårt syn er at person­dataene må regnes som kompromittert. Hvem skal rydde opp?

Beskytter seg til ingen nytte?

Et ukjent antall norske borgere har de siste årene opplevd å bli fra­stjålet identiteten sin av organiserte kriminelle bander. Dette utnyttes til alt fra å bestille varer på inter­nett til å ta opp svære banklån i ditt navn.

Etter at mediene har belyst problemet med en rekke tragiske historier, er mange blitt flinkere til å verne om sine personlige opp­lysninger. Nå opplever vi altså at Skatte­­etaten med et taste­trykk kompromitterer alle våre private forsiktighets­tiltak ved å offentlig­gjøre det helligste av alt, våre person­numre.

Powered by Labrador CMS