aktuellsikkerhet0410_stor
aktuellsikkerhet0410_stor

En positiv utvikling er på gang

Leder fra nyeste Aktuell Sikkerhet: G4S har tatt skolering av sine ansatte på alvor og hevder å være blant de beste i bransjen når det gjelder nettbasert opplæring. I dette nummeret av Aktuell Sikkerhet kan du lese om alle fordelene selskapet ser ved å ha nettopplæring som et supplement til den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Og akkurat dette lyder som søt musikk i justisminister Knut Storbergets ører.

Publisert

Til Aktuell Sikkerhet sier han at det er gledelig med aktører i bransjen som allerede er i gang med å imøtekomme de mange kravene som stilles i den nye loven om vaktvirksomhet.

Utdanning og bevisstgjøring av ansatte i vakt- og sikkerhetsselskapene har nemlig vært et viktig tema de siste årene. Samtidig har det blant annet vært omfattende diskusjoner om hvordan politiet og bransjen kan holde en kontinuerlig dialog for at kriminelle skal kunne tas ut av tjeneste. Resultatet av alt arbeidet munnet ut i den etterlengtede revisjonen av vaktvirksomhetsloven, som forventes å tre i kraft neste år.

G4S-eksempelet er bare ett av mange tiltak de ulike selskapene er i gang med. Med andre ord er det en utrolig positiv utvikling på gang - en utvikling som forhåpentligvis bidrar sterkt til å hviske ut det noe frynsete ryktet bransjen har slitt med i årevis.

Kanskje er et fåtall i bransjen fortsatt negative til det de måtte mene er flisespikkeri fra Storberget & Co. sin side. Men det er neppe drøyt å påstå at de som eventuelt ikke ønsker den reviderte loven velkommen, heller ikke kan karakteriseres som seriøse. En ting er at de lovpålagte tiltakene kan bli ressurskrevende, men ingen skal påstå at de ikke er nødvendige. Vi er ikke i tvil om at innføringen av den nye loven og den kvalitetsheving den krever, er til det beste for at vakt- og sikkerhetsbransjen skal bli ”hvitere” enn noen gang. Og lukes de useriøse ut, er forutsetningen også større for at de som etterlever lovene og reglene vil klare å drive lønnsomt. Kundene blir nemlig mer og mer bevisste, og aktører som ikke har rent mel i posen vil garantert bli borte i tur og orden.

En gruppe som neppe forsvinner i nærmeste fremtid, er de såkalte mobile vinningskriminelle.De er trolig kommet for å bli og utviklingen tilsier at de stadig vil bli flere og flere. Men politiet er heldigvis innstilt på å krige mot disse utlendingene som farter langs hovedfartsårene for å gjøre innbrudd. Aktuell Sikkerhet avslører i dette nummeret at ti tjenestemenn fra UP i disse dager ruller ut på veiene for kun å konsentrere seg om jakten på mobile vinningskriminelle.

Selv om politiet gjør mye i kampen mot kjeltringene, er det verdt å merke seg oppfordringen lensmann Terje Krogstad har til alle næringsdrivende:

– Ansvaret for å unngå å bli utsatt for kriminelle ligger hos næringslivet selv. Sørg for å sette inn tiltak i form av alarmer, overvåkningsutstyr og fysiske hindringer. Kjøp utstyret av seriøse aktører. Billige løsninger kan fort vise seg å ikke være veldig effektive, sier han til Aktuell Sikkerhet.

Lederartikkelen er hentet fra Aktuell Sikkerhet nummer 4 2010

Bestill abonnement på Aktuell Sikkerhet her.

Last ned bladet elektronisk her.

"
Powered by Labrador CMS