Vekter anonym
Vekter anonym

Er vekterne kriminelle?

Over 200 vektere er domfelt eller er under etterforskning for lovbrudd, viser en undersøkelse gjort av politiet. Nå må vaktbransjens ønske om å gjøre dette vaskesystemet opp mot strafferegistre landsdekkende, bli hørt.

Publisert

Vektere har skittent rulleblad, sto det å lese i en NTB-melding nylig. Bakgrunnen er at over 200 vektere i Oslo er domfelt eller under etterforskning for å ha begått lovbrudd.

Det er en gjennomgang av vaktselskapenes egne lister over ansatte og strafferegisteret som viser dette.

Elektronisk kryssjekk av ansattlister

Politiet i Oslo har gjennomført et pilotprosjekt med elektronisk kryssjekking av selskapenes ansattelister og strafferegisteret.

Det er første gang et politidistrikt gjennomfører en elektronisk sjekk av vandelen til vektere. Resultatene viser at rundt 200 vektere er domfelt eller under etterforskning for forhold politiet anser for å være uforenlig med å jobbe som vekter.

Ønsker å gjøre systemet landsdekkende

Lovbruddene omfatter vold, narkotika, doping, trusler, tyveri, sedelighet og brudd på Vegtrafikkloven. Justisminister Knut Storberget uttalte i sakens anledning at han var sjokkert over tallene fra vandelssjekken, men sier funnene samtidig viser at pilotprosjektet har fungert godt.

– Vi håper at dette vaskesystemet opp mot strafferegistre kan bli landsdekkende, uttalte Storberget til NRK.

Ja, hvem har ikke ønsket dette mer enn vaktbransjen selv? I årevis har bransjen og dens kontrollorganer kjempet for saken. I årevis har bransjen etterlyst en slik kryssjekking av selskapenes ansatte og deres vandel. I årevis har bransjen purret på myndigheter og politi for å få et slikt system på plass.

Vekterselskapene skal få listene

Hva er de blitt møtt med? Jo, at politiet mangler folk og ressurser til gjennomføre en slik kontroll.

Når så saken eksploderer i media, er justisministeren raskt på banen: Sjokkerende, sier han. Har han virkelig ikke fått vaktbransjens krav på sitt bord tidligere?

Da må det i så fall foreligge en alvorlig svikt i departementets postrutiner. Hva med en rask telefon til Sikker Vakt, til NHO Service? En virksomhet som vaktbransjen er basert på tillit, og kan selvsagt derfor ikke leve med brodne kar i egne rekker.

Men dette klarer bransjen selv å rydde opp i straks de får sakene på bordet. Det er nemlig bare vaktselskapene selv som ifølge Vekterloven kan avgjøre om en vekter skal miste jobben eeller ei. De enkelte vekterselskapene skal etter planen få oversendt listene i løpet av februar.

Vekteryrket må bli mer attraktivt

Men slik saken nå er fremstilt, er det å begynne i feil ende. Dette har en rekke andre sider, som overhodet ikke er blitt belyst i mediene: Vekterbransjen har for eksempel en gjennomtrekk av ansatte på opp mot 25 prosent.

Vekteryrket må først og fremst gjøres mer attraktivt for at de ansatte skal bli i jobben. Det gjør vi ikke med å skrive i avisen at vektere er kriminelle. Vekterne utfører tvert imot viktige samfunnsoppgaver som politiet ikke har tid eller ressurser til å gjøre noe med. Statusen må derfor heves, både når det gjelder arbeidsmiljø og lønn. Det å være vekter, kan ikke fortsette å være et lavlønnsyrke.

For å få fortgang i dette arbeidet, anbefaler vi justisministeren å ta nok en telefonrunde til vaktbransjens organisasjoner.

Powered by Labrador CMS